Genel Sağlık Bilgileri

Sağlık Alanında Çok Sayıda İçerik

Bilim ve Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberleri

Etkinlikler

Lise 9. Sınıf Coğrafya Dersi Proje Ödevi Konuları

Önerilen Proje Konuları

 • PİRİ REİS'in Haritaları ve Özellikleri
 • Geçmişten günümüze haritaların stratejik kullanım amaçları ve şekilleri
 • Dünya’nın hareketleri, sonuçları ve insan hayatına etkileri
 • İklimin insan psikolojisi, yaşantısı ve kültürüne etkileri
 • Güneş Sistemimizin oluşumu ve geleceği
 • Yaşadığınız yerin 20 yıl önceki haliyle şimdiki durumunu karşılaştırıp fiziki ve beşeri coğrafya açısından çevrenizdeki biriyle yapılacak röportaj/rapor
 • BBC Planet Earth belgeselinden seçilen bölümlerden birisini doğal sistemler arası ilişkiler bazında inceleme
 • Türkiye’deki fay hatları ve deprem riski yüksek alanların, elde edilen yeni bilgilerle değişen haritalarını kıyaslama
 • Erastosthenes (Eratostenes) ‘in coğrafya çalışmaları
 • Türkiye’de İklimi etkileyen faktörlerin sosyo-ekonomik etkileri
 • Küresel iklim değişikliğinin nedenleri ve günümüzde yarattığı etkiler
 • Girit - Minos uygarlığı nasıl yok oldu?
 • www.meteor.gov.tr sitesi kullanılarak yapılacak Marmara Bölgesi Genel İklim Özellikleri
 • Marmara Bölgesi Göllerinin özellikleri ve Geçmişten Günümüze Geçirdikleri Değişim
 • Yerleşime yeni açılmış veya yakın geçmişte aşırı nüfuslanmış bir yerin mekânsal analizi
 • Öğrenci Önerisi*

Su Döngüsü Çalışma Kâğıdı

{limage}su-dongusu-etkinlik.png{/limage}

 

Yeryüzündeki su döngüsünü öğrenebilmek, konuyu daha iyi anlayabilmek için bu etkinlik işinizi kolaylaştırabilir. Görselin alt tarafında size verilen, yeryüzünde su döngüsü konusuna ait kavramları ilgili boşluklara doğru bir biçimde yerleştirmeye çalışınız. Bu etkinliği en doğru sonuca ulaşıncaya kadar tekrar ediniz.


Bilgi: Etkinliği daha büyük izlemek için üzerine tıklayın. Daha da büyük boyut için sağ alt köşedeki ikonu kullanabilirsiniz.

Coğrafya Dersi 10. Sınıf Dönem Ödevi Konuları

10. sınıf coğrafya dersi dönem ödevi için önerilen bazı konuları aşağıda sizlerle paylaşıyorum.

 

Önerilen Dönem Ödevi Konuları

 

Araştırma

 • Ülkemiz Kaplıcaları ve Sağlık Turizmi
 • Cumhuriyet Tarihi Boyunca Ülkemizde Uygulanan Nüfus Politikaları
 • Göçler Yerleşme (Seçilen bir coğrafi bölgede yerleşme incelenecek. Örneğin Marmara Yerleşmeleri)
 • Bölgeler ve ülkeler arası etkileşimde teknolojik gelişmelerin rolü
 • Bölgeler ve ülkeler arası etkileşimde ulaşım ağının rolü
 • Öğrenci Önerileri

Araştırma ve Film Çalışması

 • İstanbul ve bitki örtüsü
 • İstanbul boğazında ulaşım ve etkileri ilgili belgesel çalışması
 • Arşiv ve Koleksiyon Çalışması
 • Toprak örnekleri koleksiyonu ve tanıtımı
 • Bitki örnekleri koleksiyonu ve tanıtımı
 • Fosil koleksiyonu ve tanıtımı
 • Öğrenci önerileri

Araştırma ve Gezi

 • Atatürk ve/veya Yalova Arberetumları’nın gezilerek tanıtımı
 • İstanbul ormanları ve korularının tanıtımı
 • Yakın çevrenizde yerleşme (fotoğraf ve anketlerle tanıtım)
 • Yakın çevremizin su kaynakları

Kitap-Dergi İncelemesi

 • Yeryüzü ve Evren (Isaac Asimov)
 • Seyahatname (Evliya Çelebi)
 • Modern İnsanın Kökeni
 • Alıç Ağacı ile Sohbetler (Hikmet Birand)
 • İnsan, Çevre Toplum (Ruşen Keleş)
 • Bir zamanlar İstanbul (Sennur Sezer, Adnan Özyalçıner)
 • İstanbul maceramız I Çelik Gülersoy
 • İstanbul maceramız II (Çelik Gülersoy)
 • Boğaz içi Gezi Rehberi (Jak Delon)
 • Anıtsal İstanbul (Jak Delon)
 • Öğrenci önerisi

Not: Ödevinizi hazırlanırken; film yapımı, kendi çektiğiniz fotoğraflar, röportajlar, Powerpoint sunumlar ile proje ödevinizi destekleyebilirsiniz. Konunuzu seçtiğinizde ne tür bir yöntem ile hazırlayacağınızı öğretmeninizle birlikte kararlaştırmanız gerekmektedir.

Bilimsel Araştırma Basamakları Sorular

Sosyal Bilgiler–Sosyal Bilgiler Öğreniyorum

Bilimsel Araştırma Basamakları

Ad–Soyad:
Tarih:
Öğrenci Numarası:
Sınıf:

Aşağıda, 1’den ’e kadar numaralandırılmış soruların cevaplarını sorunun altındaki boşluğa yazın.

1. Öğretmeniniz size bir araştırma konusu verdi. Bu ödevi hazırlarken yaptıklarınızı bilimsel araştırma basamaklarıyla kıyaslayın.

2. Reklam filmlerinin neyi amaçladığı ile ilgili bir ödev hazırlayacaksınız. Nasıl bir yol takip edersiniz?

3. Ülkemizde yaşanan iç göç ve bu göçün kentler üzerindeki etkisi hakkında bir hipotez kurun.

4. Hipotez olarak belirlediğiniz durum, yaptığınız gözlemlerle uyuşmaz ise nasıl bir yol izlersiniz?

Bilimsel Araştırma Basamakları Cevaplar

Sosyal Bilgiler–Sosyal Bilgiler Öğreniyorum

Bilimsel Araştırma Basamakları

1. Öğretmeniniz size bir araştırma konusu verdi. Bu ödevi hazırlarken yaptıklarınızı bilimsel araştırma basamaklarıyla kıyaslayın.

Cevap: Şehrimizdeki trafik yoğunluğunu araştırırken öncelikle trafik yoğunluğunu gözlemlemekle işe başlıyoruz. Gözlemlerimiz sonucunda şehrimizde ciddi bir trafik yoğunluğu olduğuna dair hipotezimizi ortaya koyuyoruz. Daha sonra çeşitli kaynak ve verilerden yararlanarak bu hipotezimizi test edip sonuca ulaşıyoruz.

2. Reklam filmlerinin neyi amaçladığı ile ilgili bir ödev hazırlayacaksınız. Nasıl bir yol takip edersiniz?

Cevap: Öncelikle reklam filmlerinde verilenlerin olgu mu yoksa görüş mü olduğu belirlenir. Eğer olguysa bilimsel araştırma basamaklarını takip ederek ödevimizi gerçekleştirebiliriz. Görüş ise neden görüş olduğunu belirleyerek reklam filmlerinin neyi amaçladığını ortaya çıkarabiliriz.

3. Ülkemizde yaşanan iç göç ve bu göçün kentler üzerindeki etkisi hakkında bir hipotez kurun.

Cevap: İç göç ve göçün kentleşmeye etkisi hakkında şu hipotezi oluşturmak mümkündür: Ülkemizde yoğun olarak yaşanan iç göç, şehirlerimizde çarpık kentleşmeye neden olmaktadır.

4. Hipotez olarak belirlediğiniz durum, yaptığınız araştırmalarla uyuşmadığı durumda nasıl bir yol izlersiniz?

Cevap: Eğer hipotezimiz, yaptığımız araştırmalarla uyuşmuyorsa tekrar gözlem aşamasına dönmemiz gerekecektir. Gözlemlerimiz sonunda yeni bir hipotez belirleyerek araştırmamızı bu hipotez üzerinde yoğunlaştıracağız. Diğer bir yol olarak da yaptığınız çalışma sonunda hipotezinizin yanlış çıktığını belirten bir sonuç da ortaya koymaktır.

Türkiye Topraklarının Kullanımı Etkinliği

Yukarıdaki “Türkiye toprak haritası”nı inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 • Kahverengi orman topraklarının genellikle Karadeniz kıyılarında yaygın olmasının nedenlerini açıklayınız
 • Terra-rossa toprakların Akdeniz ve Ege kıyılarında yaygın olmasının nedenini belirtiniz.
 • Kahverengi ve kestane renkli orman topraklarının genellikle iç kesimlerde yaygın olmasının nedenini söyleyiniz. Kolüvyal ve litosol toprakların iç kesimlerde yaygın olmasının nedenini belirtiniz.
 • Alüvyal toprakların dağılışında belirleyici faktör nedir?
 • Ülkemizdeki toprak tiplerinin coğrafi dağılışlarını, yazıp ve bitki örtüsünün dağılışı ile karşılaştırınız, elde ettiğiniz sonuçları defterinize yazınız.
 • Yaşadığınız ilde hangi topraklar yaygındır? Tespit ediniz.

Akademik Pencere

Özel Hocadan Evde Birebir Özel Ders

Şekersiz Doğal Karadut Şurubu

Öğrenci Kütüphanesi

YK Akademi

 • Konu Anlatım Videoları
 • Tarih ve Coğrafya Haritaları
 • Coğrafya Grafik ve Diyagramları
 • Soru Bankası
 • Soru Çözümleri
 • Ders Notları
 • Dokümanlar
 • Proje ve Performans Ödevleri
 • Özel Dersler
 • Yardımcı Hizmetler
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net