2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıflar 2.Dönem Şube Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

RAGIP KUTMANGİL İLKÖĞRETİM OKULU 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

6-C SINIFI ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU II. DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI NO         :  II

TOPLANTI TARİHİ   :  15/02/2010-Pazartesi

TOPLANTI YERİ       :  Öğretmeler Odası

TOPLANTI SAATİ    :  15:00

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Sınıf başarı durumunun değerlendirilmesi.
 3. Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi.
 4. Öğrencilerin, sosyal, ekonomik, sağlık, beslenme alışkanlığı, okula devam durumu, başarı durumu ve davranış yönünden durumlarının tek tek ele alınması.
 5. Öğrenci başarısını arttıracak diğer tedbirler ve çalışmalar.
 6. Öğrenci Kulüp çalışmaları ve önemi.
 7. Zararlı alışkanlıklar hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesinin önemi.
 8. Okul–Veli işbirliği ve diyalogunun önemi.
 9. Şube öğretmenleri arasındaki işbirliği ve önemi.
 10. Dilek ve temenniler.

GÖRÜŞLER VE ALINAN KARARLAR

 1. 15.02.2010 tarihinde saat 15:00’da 6-C sınıfında derse giren tüm öğretmenlerin 2. Dönem Şube Öğretmenler Kurulu Toplantısı’nı yapmak üzere öğretmenler odasında hazır olduğu görüldü.
 2. 6-C sınıfının genel başarı oranlarının iyi seviyede olduğu, bazı derslerde birkaç öğrencinin biraz daha gayret etmesi gerektiği belirtildi. Başarısız olan öğrenciler için başarısızlık nedenleri ve başarıyı arttırmak için bir takım tedbirler alınması gerektiği vurgulandı. Bu tedbirler arasında öğrencilere ve velilere ders çalışma alışkanlıkları konusunda yeniden ilave bilgilerin verilmesi gerekliliği vurgulandı. Konu tekrarları, ders içi ve ders dışı etkinliklerinin zamanında ve tam olarak yapılması gerekliliğinin altı çizildi.
 3. Şube Rehber Öğretmeni Yücel KESEN, öğrenci davranışlarında büyük ölçüde uyum sağlandığını, buna rağmen bazı öğrencilerin ders içi huzuru bozduğunu, bunlarla ilgili olarak kendisinin bireysel görüşmeler tertip ettiği, ayrıca velileriyle birebir görüşmeler planladığı söylendi.
 4. Öğrencilerin okula devamları, beslenme alışkanlıkları, ekonomik durumları konusunda herhangi bir problemin olmadığı, bunun sınıf genelindeki başarı oranlarına aynen yansıdığı konusunda tüm öğretmenler ortak görüş belirtmişlerdir. Öğretmenlerin genel değerlendirmelerinin birkaç münferit olay haricinde olumlu olduğu belirtildi. Bu kapsamda daha ayrıntılı fikir verebilmesi açısından Şube Rehber Öğretmeni Yücel KESEN tarafından öğrencilerin derse katılımlarını, ödev yapma alışkanlıklarını, ders araç-gereçlerini getirip getirmediklerini ve davranış durumlarını ölçmeye yönelik Öğrenci Genel Durum Değerlendirme Çizelgesi hazırlanmış ve tüm öğretmenlere dağıtılmıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar ekte sunulmuştur.
 5. 6-C Sınıfının genel başarı durumunun iyi olduğu ancak bazı öğrencilerin başarısızlık sebeplerinin araştırılması ve bunlara çözüm bulunması gerektiğinin altı çizildi. Bu amaçla öğrencilerin neden başarısız olduğunun tespit edilmesi ve bu sebeplerin ortadan kaldırılmasının gerekliliği vurgulandı. Başarısız olan öğrencilerin büyük çoğunluğunun nasıl doğru ders çalışır bilgisine sahip olmadığı, konu tekrarlarının yetersiz olduğu, ders çalışmayı sevmedikleri, aşırı isteksizlik gibi problemlerin olduğu söylendi. Bu tür problemlerin çözümü için derslerin daha çekici hale getirilmesi, başarının özendirilmesinin faydalı sonuçlar doğuracağı söylendi. Yine bu amaçla velilerle daha sık görüşülmesi ve velilerin an be an bilgilendirilmesinin faydalı olacağı ortak görüş olarak benimsendi. Derslerde mümkün olduğunca görselliğin ön plana çıkarılmasının, dramatizasyon, grafik, diyagram, örnek olay, beyin fırtınası gibi aktif tekniklerin iyi yönde sonuç vereceğinin altı çizildi.
 6. Öğrencilerimizin sosyal kulüp çalışmalarının ilgili yönetmelikler uyarınca hazırlanması gerektiği belirtildi. Öğrenci kulüplerinin verimli çalışıldığı takdirde öğrenciler üzerinde olumlu yansımalarının olduğu vurgulandı. Öğrencilerin kulüpler bünyesinde bol bol etkinlikler yapmak suretiyle üretkenliğe geçirilmeleri gerekliliği ortak görüş olarak benimsendi.
 7. Öğrencilerimizin herhangi bir zararlı alışkanlıkları ya da madde bağımlılıkları yoktur. Yine bu konuda gerek Okul Rehber Öğretmeni gerekse Şube Rehber Öğretmeni tarafından gerekli çalışmaların yapıldığı, öğrenci zararlı maddeler ve kendilerini bekleyen tehlikeler konularında video seminerler verilmektedir.
 8. Eğitim-öğretimde devamlılık ve öğrenci başarı/başarısızlıklarında velilerin büyük rolü olduğu bu amaçla okul-veli işbirliğini arttırıcı yönde tedbirlerin alınması gerektiği vurgulanmıştır.
 9. Aynı şubede ders okutan öğretmenler arsındaki olumlu diyaloğun ve işbirliğinin öğrenci başarılarını olumlu yönde etkileyeceği kurul tarafından onaylanmıştır.
 10. 2009-2010 eğitim-öğretim yılı 2. Döneminin başarılı bir dönem olması dilekleriyle toplantıya son verilmiştir.

SIRA NO

TOPLANTIYA KATILAN ÖĞRETMENİN ADI SOYADI

BRANŞ

İMZA

1

 

Türkçe Öğretmeni

 

2

 

Fen Bilgisi Öğretmeni

 

3

 

Matematik Öğretmeni

 

4

YÜCEL KESEN

Sosyal Bilgiler-Halk Kültürü Öğretmeni

 

5

 

Müzik-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni

 

6

 

İngilizce Öğretmeni

 

7

 

Görsel Sanatlar ve Teknoloji-Tasarım Öğretmeni

 

8

 

Beden Eğitimi-Spor Etkinlikleri Öğretmeni

 

 

YÜCEL KESEN                                                                                  ……………

Şube Rehber Öğretmeni                 Tasdik Olunur                                         Müdür Yardımcısı

16/02/2010

 

………………………

Okul Müdürü

 

Belgenin Rarlı Halini İndirmek İçin Tıklayın...(Üyelik Gerektirir.)

Bilim İnsanları

İcatlar Dünyası

Osmanlı Devleti Padişahları

Facebook'ta bizi takip et!

Kim Kimdir?

Ne Nedir?

Osmanlıca-Arapça-Türkçe Sözlük

İmtiyaz Sahibi: Yücel KESEN