2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Sosyal Bilgiler Dersi 2.Dönem Zümre Toplantı Tutanağı

2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI RAGIP KUTMANGİL İ.Ö.O.

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

Toplantı Tarihi             : 10/02/2010, Pazartesi

Toplantı No                  : II

Toplantıya Katılanlar   : Yasin AKSOY (Okul Müdür Yardımcısı),

Yücel KESEN (Sosyal Bilgiler Grubu Dersleri Öğretmeni)

 

GÜNDEM MADDELERİ

 • 2009/2010 eğitim-öğretim yılı sene başı zümre toplantı karalarının kısaca değerlendirilmesi
 • 2009/2010 eğitim-öğretim yılı I.dönemi öğrenci başarılarının/başarısızlıklarının genel olarak değerlendirilmesi
 • İlköğretim Yönetmeliği’ndeki değişikliklerin incelenmesi
 • Yıllık planlar ve öğretmen kılavuz kitaplarının kullanımı
 • Derslerde uygulanacak metotların seçimi
 • Ölçme ve değerlendirme esaslarının belirlenmesi
 • Dönem içinde verilecek performans ve proje ödev konularının belirlenmesi ve değerlendirilmesi
 • Derslerde kullanılacak araç ve gereçlerin görüşülmesi
 • Öğrenci başarılarının arttırılması için alınacak önlemlerin belirlenmesi
 • Yıl içerisinde yapılacak veli toplantılarının planlanması
 • Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler ve çözüm yolları
 • Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özellikleri incelenerek alınacak önlemler
 • Kabinet Sınıf sistemi (Derslik Uygulamaları)
 • Dilek ve temenniler

 

GÖRÜŞLER VE ALINAN KARARLAR

10.02.2010 Çarşamba günü saat 14:30’da Okul müdür yardımcısı odasında Müdür Yardımcısı Yasin AKSOY ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni Yücel KESEN eğitim-öğretim kalitesini arttırmak için yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere hazır bulundular. Zümre başkanı olarak Yasin AKSOY, yazman olarak ise Yücel KESEN seçildi.

Yapılan görüşmeler sonucunda aşağıdaki kararlar alındı.

Ders Öğretmeni Yücel KESEN, 2009-2010 eğitim-öğretim yılı sene başında yapılan zümre toplantısında alınan kararların büyük ölçüde gerçekleştirildiğini belirtti.

Ders Öğretmeni Yücel KESEN 2009-2010 eğitim-öğretim yılı I.dönemindeki öğrenci başarı oranlarının geçen yıllara oranla daha iyi durumda olduğunu, bu başarıda alınan tedbirlerin ve sınıf sisteminin haklı payı olduğunu vurguladı.

Okul müdür yardımcısı Yasin AKSOY yeni ilköğretim yönetmeliğine atıfta bulunarak, yapılacak çalışmaların yönetmeliğe uygun olması gerektiği, yönetmeliklerin en iyi yol gösterici olduğunun altı çizildi.

Ders Öğretmeni Yücel KESEN tarafından, sene başında hazırlanan yıllık planlara uygun olarak, öğretmen kılavuz kitaplarının yönergelerine göre derslerin yapıldığı ve bundan sonrasında da aynı yolun izleneceği söylendi.

Sosyal Bilgiler derslerinde dersler, düz anlatım, soru-cevap, dramatizasyon, grup çalışması, özet dikte çalışmaları, video belgesel izleme, sunum yöntemleri ile işleneceği belirtildi.

İkinci dönemde de her dersten iki adet sınav (birisi klasik-karma sınav, diğeri çoktan seçmeli test-karma sınav olmak üzere), iki adet sınıf içi performans notu verileceği kararlaştırıldı. Öğrenciler tarafından hazırlanan performans-proje ödevlerinin daha önceden öğrencilere kriterleri duyurulan “Dereceli Puanlama Anahtarı” na göre değerlendirileceği söylendi.

Bu dönem de yine birinci yarıyılda olduğu gibi her ders için her öğrenciye en az bir adet performans ödevi hazırlatılacağı (isteyenlerin daha fazla sayıda ödev sunumu yapabileceği), en az bir dersten en az bir adet proje ödevinin hazırlatılması gerektiği söylendi.

Ders Öğretmeni Yücel KESEN, okulumuzun 2008-2009 eğitim-öğretim yılından beri sınıf sisteminde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürdüğünü, bu kapsamda Sosyal Bilgiler Sınıfı’nda akıllı tahta kombine sisteminin mevcut olduğunu, bu sistem sayesinde derslerin eski sisteme nazaran daha çok daha fazla görsel öge içerdiğini, derslerin konusuna göre dijital haritalar, diyagramlar, grafikler, tablolar, video anlatımlar, video belgeseller, slayt gösteriler, sunumlar kullanarak derslerin daha zengin hale getirildiğini söyledi.

Bir önceki dönemde öğrenci başarılarının oranının orta düzeyde olduğu, alınacak tedbirler sayesinde ikinci dönemde bu oranın daha da yukarı çekilmesi gerektiğinin altı çizildi. Özellikle öğrenci başarı gruplarına göre başarısız öğrencilerle bire bir ilgilenilmesi gerektiği, durumu daha parlak olan öğrencilere ise daha verimli ders çalışma yöntemlerinin tavsiye edilmesi gerektiği, gereken rehberlik hizmetlerinin verilmesi konusunda gerekli çalışmaların başlatılması gerektiği söylendi.

Dönem içerisinde tüm 2.kademenin katımıyla gerçekleşecek toplu veli toplantılarının yanı sıra sınıf bazında da gerekli sayıda veli toplantılarının düzenlenmesi ve okul-veli işbirliğinin yapılması gerektiği söylendi.

Gerek zümre toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda yapılan çalışmalarda gerekse diğer uygulamalarda karşılaşılan güçlüklerde okul idaresiyle işbirliğine geçilmesi ve gereken desteğin alınması gerektiği belirtildi. Okul müdür yardımcısı Yasin AKSOY bu gibi durumlarda okul idaresinin öğretmene tam destek vereceğini belirtti.

Başarıyı arttırmak için alınacak tedbirler belirlenirken Kemerburgaz’daki velilerce eğitim-öğretime gereken ilgi ve önemin verilmediği göz önünde bulundurularak çalışmaların yapılmasının daha doğru olacağı vurgulandı. Bu kapsamda önce ailelere daha sonra da öğrencilere eğitim-öğretimin özendirilmesi gerektiği, bu konuda iyi örneklerin, modellerin tespit edilmesinin gerekli olduğu söylendi.

Ders Öğretmeni Yücel KESEN, okulumuzun 2008-2009 eğitim-öğretim yılından beri sınıf sisteminde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürdüğünü, bu kapsamda Sosyal Bilgiler Sınıfı’nda akıllı tahta kombine sisteminin mevcut olduğunu, bu sistem sayesinde derslerin eski sisteme nazaran daha çok daha fazla görsel öge içerdiğini, derslerin konusuna göre dijital haritalar, diyagramlar, grafikler, tablolar, video anlatımlar, video belgeseller, slayt gösteriler, sunumlar kullanarak derslerin daha zengin hale getirildiğini söyledi.

 

2009-2010 eğitim-öğretim yılı İkinci döneminin hayırlara vesile olması temennileriyle toplantıya son verildi.

 

 

 

          Yücel KESEN                                                     ............................

Sosyal Bilgiler Öğretmeni                                   Okul Müdür Yardımcısı

 

 

 

Uygundur.

11.02.2010

 

 

......................................

Okul Müdürü

 

Belgenin Rarlı Halini İndirmek İçin Tıklayın...(Üyelik Gerektirir.)

 

Bilim İnsanları

İcatlar Dünyası

Osmanlı Devleti Padişahları

Facebook'ta bizi takip et!

Kim Kimdir?

Ne Nedir?

Osmanlıca-Arapça-Türkçe Sözlük

İmtiyaz Sahibi: Yücel KESEN