Mebbis Sözlüğü

Terim Açıklama
Açık Kurum Kurumun faaliyette olduğunu (öğrenci ve personelinin bulunduğu) belirtir
Alt Tür Kurum bünyesinde bulunan, eğitim-öğretimin yapıldığı birim
MEİS Tarihi MEİS istatistik modülünde kurumların bilgi girmesi için tanımlanan tarih
Atama Biçimi Kanun ve yönetmeliklerde tanımlanan atama nedenlerine göre yapılan atamaların yapılış biçimleri
Atama Branşı Personelin MEB tarafından atandığı branşı
Atama Nedeni Kanun ve yönetmeliklerde belirtilen genel esaslara dayalı atama-yer değiştirme nedenleri
Bağlı Olduğu Birim Kurumun bağlı olduğu genel müdürlük
Fezleke 4/12/1999 tarihinden önce yürürlükte olan Memurun Muhakematı Hakkında Kanun’a göre hazırlanmış olan soruşturma raporu
Görev Personelin çalıştığı kurumdaki görevi
Görev Branşı Personelin görevde bulunduğu branş
Hizmete Giriş Yılı Kurumun açıldığı yıl
Hizmetten Çıkış Yılı Kurumun kapatıldığı yıl
İlsis TC Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetim Bilgi Sistemi
Kadro Nedeni Personelin kadro kaydına işlenen bilgilere esas teşkil eden işlem nedeni
Kapalı Kurum Kurumun herhangi bir nedenden dolayı (deprem nedeni,öğrenci azlığı vs) kapalı olduğunu belirtir
Kurum MEB İçi veya Dışı, kurum kodu verilerek tanımlanan, bir müdürü ve resmi mührü bulunan hizmet birimi
Kurum Türü Kurumun mevzuat ile belirlenen türü
Mebsis No Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, her bir personeline verilen numara.
Memuriyet Sınıfı Personelin unvanı tarafından belirlenen hizmet sınıfı
Mezuniyet Branşı Personelin mezun olduğu öğrenim kurumu nedeniyle kanunlarla tanımlanan branşı
Modül Birbiri ile ilişkili işlemlerin yürütülebileceği ekranların grubu
Norm Kadro Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki resmi eğitim kurumlarında branşlara göre bulunması gereken öğretmen sayısı
Muhakkik Bir soruşturma dosyasını yürütecek olan kişi
Okul Kurum bünyesinde bulunan, eğitim-öğretimin yapıldığı birim
Öğrenim Durumu Personelin bitirdiği son öğrenim kurumunun türü
Ön İnceleme 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun çerçevesinde yapılan soruşturma.
Özlük Dosyası Personelin özlük bilgilerinin tutulduğu dosya
Personelin Durumu Personelin şu anki durumu (görevde, emekli oldu, aylıksız izinde vb.)
Personelin İlçesi Personelin İlsis kayıtlarında bulunduğu ilçe Bu ilçe aynı zamanda personelin en son görev yaptığı veya bulunduğu ilçedir
Personelin İli Personelin İlsis kayıtlarında bulunduğu il. Bu il aynı zamanda personelin en son görev yaptığı veya bulunduğu ildir
Sicil Dosyası Personelin sicil bilgilerinin tutulduğu dosya
Taşımalı Kurum Kurumun öğrencilerinin bir bölümünün çeşitli nedenlerden dolayı başka kurumlarda öğrenim gördüğünü belirtir.
TC Kimlik No T.C. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik numarası
Unvan Personelin kadro unvanı
Yerleşim Yeri MEİS istatistik modülü için kurumların yerleşim yeri bilgilerini belirtir

Kaynak: http://mebbis2.meb.gov.tr/ilsis_sozlugu.html

Bilim İnsanları

İcatlar Dünyası

Osmanlı Devleti Padişahları

Facebook'ta bizi takip et!

Kim Kimdir?

Ne Nedir?

Osmanlıca-Arapça-Türkçe Sözlük

İmtiyaz Sahibi: Yücel KESEN