Sosyal Bilgiler Dersleri Ortak Sınavlar İçin Değerlendirme Raporu

2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI RAGIP KUTMANGİL İLKÖĞRETİM OKULU SOSYAL BİLGİLER,

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSLERİ ORTAK SINAV DEĞERLENDİRME RAPORU

2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında 6/A-B-C, 7/A-B, 8/A-B sınıfları 1.ve 2. döneminde yapılan ilk sınavlar ortak sınav uygulaması şeklinde yapılmıştır. Ayrıca 2. dönemde yapılan SBS deneme sınavları da ortak sınav uygulaması şeklinde yapılmıştır. Yapılan bu ortak sınavlarda çoktan seçmeli test tekniği kullanılmış ve sınav soruları bütün bir ders müfredatını(işlenen yerler dahil olmak üzere) kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Sınav soruları SBS’de çıkabilme ihtimali yüksek soru tiplerinden ve konulardan hazırlanmıştır.

 

Yapılan Sınavlar Neticesinde;

  1. Ortak sınav uygulamaları ve denemeler tüm müfredatı kapsadığından kapsam geçerliliği ve güvenirliği bakımından olumlu sonuçlar verdiği,
  2. Sınav neticesinde alınan öğrenci başarılarının ortalamanın üzerinde olduğu ,
  3. Sınavlarda uygulanan çoktan seçmeli test tekniğinin kopya çekmeye müsait olması bakımından gerçek öğrenci başarılarını yansıtmakta zorlandığı,
  4. Buna karşın SBS vb. gibi diğer sınavlarda öğrencilerin karşılaşacakları soru tipinin test tekniği olması bakımında öğrencilerin bu sınavlara alışması bakımından olumlu sonuçlar verdiği,

gibi olumlu/olumsuz sonuçlar elde edilmiştir.

 

 

Yücel KESEN

Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Facebook'ta bizi takip et!

 Copyright © 2008-2019 | Sosyal Bilgiler Tüm Hakları Saklıdır. Kaynak Gösterilerek Kullanılabilir.

Kurucu&Yönetici: Yücel KESEN