Verimli Ders Çalışma Teknikleri ve Öneriler

Verimli Ders Çalışma Teknikleri ve Öneriler

Sosyal Bilgiler Dersi Reçetesi!

Sosyal Grubu Derslere Nasıl Çalışmalıyız?

Bilindiği gibi sosyal bilgiler dersi tarih, inkılâp tarihi, coğrafya, vatandaşlık bilgileri ile din kültürü ve ahlak bilgisi bölümlerinden oluşmaktadır. Sosyal bilgiler dersinin öğrenimi diğer derslere nazaran daha kolaydır. Fakat çabuk unutulan bir derstir.

Okumaktan sıkılmayan, geçmişi merak eden ve günümüzdeki gelişmelerle geçmişi özdeşleştirmekten hoşlanan öğrenciler, tarih konularını kolayca öğrenebilmektedirler. Tarih kolay öğrenildiği gibi, kolayca da unutulabilmektedir. Çünkü, yüzlerce bilgiyi (neden - sonuç - anlaşma maddesi gibi) akılda tutmak gerekiyor.
Tarih ve coğrafya dersine çalışırken mutlaka harita kullanılmalıdır. Bu, öğrenmeyi pekiştirecek, öğrenmenin kalıcı olmasını sağlayacaktır.
Tarihi olaylar neden - sonuç ilişkisine dayanır. Bundan dolayı bir konu öğrenilmeden diğerine geçilmemelidir.
Tarih olayları arasındaki benzerlikler, ortak noktalar bilinmelidir. Örneğin, ekonomik çıkarların devletler arasında savaşa neden olması. Milliyetçilik akımının etkisiyle bağımsızlıklarını kazanmak isteyen ulusların imparatorluklara isyan etmesi veya ham madde ve pazar rekabetinin sanayileşmiş ülkeler arasında anlaşmazlıklara neden olması gibi. Buna din unsuru, egemen olma duygusu, toprak kazanma isteği de örnek olarak gösterilebilir.
Atalarımız "Okumadan âlim, yazmadan katip olunmaz." demişler. Tarih dersine çalışırken konuları anlayarak okumalı, bir yandan da küçük küçük notlar alınmalıdır.
Öncelikle konu öğrenilmelidir. Önemli yerlerin altı çizilmeli, bir taraftan da not alınmalıdır. Konu öğrenilirken olabildiğince muhakeme yapılmalı, olaylar arasında bağlantılar kurulmalıdır.
Dersi öğretmen anlatırken iyi dinlemeli, anlaşılmayan yerler sorulmalıdır. Not tutma da ihmal edilmemelidir. Daha sonra bu notlar gözden geçirilerek, konu tekrar edilmelidir.
Konu çalışılırken önemli tarihler not edilmelidir. Böylece zaman kavramı yerleşecek, olaylar arası ilişkiler daha rahat kurulacaktır.
Bilgilerinizi kontrol etmek, sağlamlaştırmak ve konulara dair yorum gücünüzü artırmak için, bulabildiğiniz kadar soru çözmelisiniz. Bol soru çözme, soru çözme hızınızı artıracağı gibi, bilgi eksikliklerinizin görülmesini de sağlayacaktır.
Konularla ilgili temel bilgiler çok iyi bilinmelidir. Önemli olayların nedenleri ve sonuçları, önemli olaylar arasındaki etkileşim günümüze kadar devam eden etkileri öğrenilmelidir.
Tarih konularıyla ilgili temel kavramlar ve terimler çok iyi bilinmelidir: Merkezi otorite, siyasi birlik, feodalite, rönesans, manda ve himaye gibi.
Temel bilgiler ve kavramlar arasında bağlantılar kurulmalıdır. Örneğin, Haçlı Seferlerinin sonuçlarıyla Avrupa'daki siyasal, sosyal, ekonomik ve bilimsel gelişmeler arasındaki etkileşimin bilinmesi gibi.
Geçmiş yıllarda çıkan KPSS, YGS, LYS ve SBS soruları çözülmelidir.
Bir konu iyice öğrenilmeden o konuyla ilgili test çözülmemelidir. Konu tam öğrenilmeden soru çözülürse, yapılan yanlışlar moralinizi bozabilir
Konular halledildikten sonra bolca test çözülmelidir.

Coğrafya Dersine Nasıl Çalışılmalı?

Coğrafya dersine sevgi, merak ve ilgiyle yaklaştığınızda, onun zevkli bir ders olduğunu göreceksiniz.
Her konuda olduğu gibi coğrafyada da öncelikle tanım ve kavramları öğrenmek gerekir. Çünkü anlatılacak konular, bu tanım ve kavramlar üzerine oturur. İklimin tanımını bilmeden hava durumu ile arasındaki farkı anlayamazsınız.
Tanım ve kavramları öğrendikten sonra konu içinde anlatılan kurallara yoğunlaşmalı, bunların hangi durumlarda geçerli olduğunu öğrenmelisiniz.
Konuları daha iyi ve kalıcı öğrenmeniz için atlaslardan, şekillerden, fotoğraflardan ve resimlerden yararlanmalısınız.
Konunun anlaşılması bu dersin öğrenilmesi için yeterli değildir. Konuları bilmenin yanında bu bilgilerden hareketle yorum da yapabilmelisiniz. Bu ise bol bol test çözerek kazanabilecek bir niteliktir.
Konularla günlük yaşantı arasında ilişkiler kurmalısınız. Anlatılan konuları adeta gözünüzde canlandırmalısınız. Bunun için kitaplarda yer alan görsel malzemelerden (resim, grafik, tablo...) yararlanabilirsiniz.                 
Yanlış yaptığınız sorular üzerinde durarak doğru cevabını ve sebebini mutlaka öğrenmelisiniz. Bu, ilk etapta zaman kaybı gibi görülse de ileride size zaman kazandırdığını ve artık daha az hata yaptığınızı göreceksiniz.
Çıkmış soruları çözmek size sınavda çıkabilecek sorular hakkında bir fikir verebilir.
Sosyal Bilgiler dersi; Tarih, İnkılâp Tarihi, Coğrafya, Vatandaşlık Bilgileri ile Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi bölümlerinden oluşmaktadır.
İlk önce Tarih müfredatı gözden geçirilmelidir. Daha sonra konunun bilgi kısmı, iyice öğrenilmelidir. Konu çalışılırken önemli yerlerin altı çizilerek özet çıkarılmalı, daha sonra bu özetler kısa aralıklarla tekrar edilmelidir.
Not çıkarırken kendinize göre ilgi çekici işaretler kullanılmalıdır.
Tarihle ilgili temel kavramlar ve terimler çok iyi bilinmelidir. (Merkezi otorite, siyasi birlik, feodalite, Rönesans, manda ve himaye gibi)
Temel bilgiler ve kavramlar arasındaki bağlantılar iyi kurulmalıdır. Örneğin Haçlı Seferleri'nin sonuçlarıyla Avrupa'daki siyasal, sosyal, ekonomik, bilimsel gelişmeler arasındaki etkileşim gibi)
Olaylar arasındaki benzerlikler, ortak özellikler ve neden-sonuç ilişkileri iyice kavranmalıdır.
Atatürk'ün Hayatı ve Kişiliği, Kurtuluş Savaşı, Atatürk'ün İlke ve İnkılâpları konularına özen gösterin.
Tarih konuları arasında bütünlük olduğu unutulmamalı ve bir konu iyice öğrenilmeden diğerine geçilmemelidir.
Konu çalışıldıktan sonra dergi ya da konu anlatımlı kaynaklarınızdan sorular çözülmelidir.
Bol soru çözmek, soruları çözerken hızınızı arttıracağı gibi konulardaki bilgi eksikliklerinizin görülmesini de sağlayacaktır.
Testlerde yanlış yapılan soruların konulan kısa aralıklarla tekrar edilmelidir. Coğrafya dersine çalışırken şunlara dikkat etmelisiniz:
Bütün derslerde olduğu gibi Coğrafya dersinde de öncelikli olarak tanım ve kavramlar iyi öğrenilmelidir. Çünkü anlatılan konular, bu tanım ve kavramlar iç içedir.
Coğrafyanın Konusu, Türkiye Coğrafyası konuları en çok soru çıkan alanlar
Konulan daha iyi öğrenmek için atlaslardan, şekillerden ve resimlerden faydalanılmalıdır.

Tarih Dersine Nasıl Çalışılmalı?

Konulan pekiştirmek için bol bol test soruları çözmek gerekmektedir. Konularla ilgili çıkmış sorular muhakkak çözülmelidir. Çünkü bu sorular gerçek sınavda gelebilecek sorular hakkında size bilgi verecektir.
Çözülemeyen sorular bilen birisiyle yorumlanmalıdır. Vatandaşlık Bilgileri dersine çalışırken dikkat edilecek hususlar:

Vatandaşlık bilgileri dersi, günlük yaşantıyla içice olduğundan dolayı bağlantı kurularak çalışılmalıdır. İnsan ve Toplum-Aile, Eğitim-Öğretim, Devlet Demokrasi ve Anayasa Kavramları soru çıkan konu başlıkları
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi ile ilgili dikkat edilecek hususlar: Bu derste özellikle İslâm dininin ve imanın şartları, Peygamber Efendimizin güzel huy ve davranışlarıyla ilgili konuları daha fazla çalışmanız gerekmektedir. Çünkü her yıl 4 soru çıkmakta.

Bilim İnsanları

İcatlar Dünyası

Osmanlı Devleti Padişahları

Facebook'ta bizi takip et!

Kim Kimdir?

Ne Nedir?

Osmanlıca-Arapça-Türkçe Sözlük

İmtiyaz Sahibi: Yücel KESEN