1) Ortalama yükselti oldukça fazladır. (1132m)

Yükselti batıdan doğuya doğru artar. Yükselti basamaklarının dağılımı şöyledir:

  • 0-500 m arasında olan yerler (%17,5)
  • 500-1000 (%26)
  • 1000-2000 (%49,9)
  • 2000m’den yüksek yerler (%7)

2) Düzlükler geniş yer kaplar. Ovaların yükseltileri de fazladır.

3) Ülkemizin yaklaşık yarısı 1000 – 2000 m arasıdır.

4) Ülkemizin, yüksek sıradağları doğu-batı doğrultusunda uzanır. Kuzey ve güneydeki bu sıradağlar doğuda birleşirler.

5) Anadolu; Karadeniz Akdeniz havzaları arasında yüksek bir kütledir.

6) Denizlerin derin kesimi ile kıyı dağları arasındaki fark 5000m’yi geçer.