Türkiye Alp Kıvrım kuşağı içindedir. Bu nedenle her jeolojik zamanda kabuk tabakası, yer hareketleriyle değişime uğramıştır. Dağ oluşum hareketleri (orojenez) ile yükselen sahalar, akarsularla sürekli olarak aşınmıştır. Yüksek sahalardan aşınan maddeler, çukur sahalarda, deniz ve göllerde birikmiştir.(Tortul Oluşumlar) Bu birikim alanlarına Jeosenklinal, kıvrılarak yükselmiş kısımlarına da Antiklinal adı verilir.