• Manda ve himaye ilk kez Erzurum Kongresi’nde reddedilmiştir.(Sivas Kongresi’nde ise ikinci ve kesin bir şekilde reddedilmiştir.)
  • Erzurum Kongresi toplanış bakımından bölgesel ancak aldığı kararlar bakımından milli bir kongredir.
  • Mustafa Kemal Erzurum kongresine askerlik yetkilerinden istifa ederek katılmıştır.
  • Doğu Anadolu haklarını savunmak amacıyla kurulan cemiyetler Erzurum Kongresi’nde birleştirilmiş ve DOĞU ANADOLU MÜDAFA-İ HUKUK CEMİYETİ adı altında birleştirilmiştir.
  • Erzurum kongresinde ilk kez milli sınırlardan bahsedilmiştir.
  • İstanbul’da Milli Meclis’in (Osmanlı Mebusan Meclisi) toplanması gerektiği Erzurum Kongresi’nde dile getirilmiştir.
  • Mondros Ateşkes Antlaşması hükümlerine göre terhis edilmemiş tek ordu Doğu Anadolu’daki Kazım Karabekir Paşa’nın ordusudur. Kazım Karabekir sayesinde Erzurum Kongresi tertip edilmiştir.
  • Temsil Heyeti Erzurum Kongresi’nde oluşturulmuş ve oy çokluğu ile Mustafa Kemal başkan seçilmiştir.
  • Temsil Heyeti geçici hükümet olarak görev yapmıştır. (Temsil Heyeti’nin görevi TBMM açılınca sona ermiştir.)
  • Sivas Kongresi’nde Temsil Heyeti’nin yetkileri genişletilmiş ve tüm vatan adına karar alacak hale gelmiştir.
  • Anadolu genelinde kurulan yararlı cemiyetler Sivas Kongresi’nde ANADOLU VE RUMELİ MÜDAFA-İ HUKUK CEMİYETİ adı altında tüm vatanı savunacak şekilde birleştirilmiştir.