Kazamım: Su kaynakları hakkında bilgi sahibiyim ve kaynak sularının nasıl oluştuğunu biliyorum.

Yeryüzündeki okyanuslar, denizler, göller ve akarsulardan buharlaşan ve atmosfere karışan sular bulutları oluşturur. Rüzgarların bulutları değişik yerlere taşımasıyla ve bulutlar içindeki su buharının yoğunlaşarak yer yüzüne yağış olarak düşmesi, dünya üzerinde suyun dağılımını sağlar

Suyun yeryüzü, yeraltı ve atmosfer arasındaki dönüşüm hareketine su döngüsü denir.

Yeryüzünün %71’i sularla kaplıdır, %71’in %97’si tuzlu ve %3’ü tatlı sulardan oluşmaktadır.

  • Yer Üstü Suları


Okyanus ve Denizler

Kıtalar arasındaki sularla kaplı büyük çukurluklara okyanus denir. Okyanusların karaya yakın olan kısımlarına deniz adı verilir.

Göller

Karalar üzerindeki denizler ve okyanuslarla bağlantısı olmayan çukurlukların sularla dolmasıyla oluşurlar.

Akarsular

Belli bir yatak içinde uzun bir süre akışta bulunan, bir kaynaktan doğup, bir ağızda son bulan sulara akarsu denir.

  • Yeraltı Suları ve Kaynaklar

Yeraltı suları yeryüzüne düşen yağışların, bir bölümünün yer altına sızarak geçirimsiz bir tabaka üzerinde birikmesiyle oluşur. Bu şekilde oluşan sulara taban suyu da denir. Yeraltındaki tabakalar arasında suların depolandığı yerlere, akifer denir. Yeraltı suları ;

  • Vadi Kaynağı
  • Karstik Kaynak
  • Artezyen Kaynak
  • Fay Kaynak
  • Gayzer

Yeraltı sularını oluşturan bu 5 farklı kaynak türü, yeraltı su seviyesinin derinliğine göre, içinde bulunduğu tabakanın mineral özelliğine göre, farklı kimyasal özellikler gösterebilir. Özellikle karstik kaynaklar çok kireç içerirken, gayzerler sıcak ve basınçlı sulardır.