Kazanım: Levha sınırları, Volkanizma faaliyetleri, Depremler ve Sıcak su kaynakları arasındaki ilişkiyi biliyorum.

Dünya volkanik alanlar haritası ,Dünya sıcak su kaynakları haritası ve Deprem riski yüksek alanlar haritasının, hepsinin ortak özelliği levha sınırlarına yakın alanlarda oluşmasıdır.


Levha Tektoniği Teorisi ( Levha Hareketleri )

Bu teoriye göre; yer kabuğu bir pazılın parçaları gibi, irili ufaklı levhalardan oluşmaktadır. Bu levhalar manto üzerinde yüzer bir haldedir. Çekirdekten enerjisini alan ve eriyik haldeki manto içerisinde konveksiyonel hareketler meydana geldikçe, levhalar da hareket etmektedir. Bu hareketlere bağlı olarak; volkanizma, depremler, orojenez ve epirojenez gibi iç kuvvetler oluşmaktadır.