Amaç: Gölleri oluşumlarına göre sınıflandırabilirim.
Doğal Göller

Oluşumlarına göre göller 5 türe ayrılır;

Tektonik Göller

Yer kabuğundaki tektonik hareketler sırasında çöken tektonik çukurlukların yer altı ve yer üstü sularınca doldurulmasıyla oluşan göllerdir. Dünya’daki göllerin büyük çoğunluğu tektonik kökenlidir, özellikle doğu Asya ve Afrika kıtasında yer alırlar. Örneğin; Aral, Baykal, Hazar.


Volkanik Göller

Volkanik hareketler sonucunda oluşan patlamalar neticesinde ortaya çıkan göllerdir, volkanizma sonucunda krater, kaldera ve maar gibi çukur alanlar volkanik gölleri oluşturur. Örneğin; Van Gölü

Karstik Göller

Kolay eriyebilen kireç taşlı arazilerde su ile temas eden tabakalar erirler, eriyen çukurlukların yer altı ve yer üstü sularıyla dolması sonucu karstik göller oluşur.

Buzul Göller

Özellikle kutuba yakın enlemlerde buzulların etkili olduğu sahalarda, buzul kütlelerinin aşındırma ve biriktirme hareketleri sonucunda oluşan çukur alanlarda suların birikmesiyle oluşur. Dünya üzerinde; Kanada, Finlandiya ve Norveç’te yaygın olarak görülür.

Set Göller

Akarsuyun akışta olduğu vadinin önünün herhangi bir doğal etken ile kapatılmasıyla oluşan göllerdir. Beş alt türe ayrılır;

 1. Heyelan Set
 2. Buzul Set
 3. Alüvyon Set
 4. Volkanik Set
 5. Kıyı Set

Yapay Göller

İnsanlar tarafından oluşturulan göllerdir, bir akarsu vadisinin önüne set yaparak, setin gerisinde suyun biriktirmesiyle oluşurlar. En önemli örneği baraj gölleridir.

Baraj gölleri neden yapılır;

 • İçme ve kullanım suyu sağlama
 • Elektrik enerjisi üretmek
 • Tarımda sulama
 • Su taşkınlarından korunma

Bir gölün suyunun sodalı, tuzlu, acı veya tatlı olması neye bağlıdır?

Eğer bir gölün sularını boşaltabileceği ve değiştirebileceği bir gideğeni varsa, göl sularının sürekli değişmesinden dolayı sular tatlı olur. Ancak göl bir gideğen vasıtasıyla sularını değiştiremiyorsa suları acı, sodalı ve tuzlu olur

Ayrıca bir gölün su kimyası üzerinde şunlar etkilidir;

 • İklim
 • Arazi Yapısı
 • Gölün Büyüklük ve Derinliği
 • Beslenme kaynakları