Belli bir yatak içerisinde uzun bir süre akan, kaynak suları, yağmur suları, kar ve buz erimeleriyle beslenen sulara akarsu denir. Akarsular büyüklük sırasına göre: ırmak veya nehir, çay ve dere olarak adlandırılır. Akarsuyun içinde aktığı oluğa yatak denir. Bu yatağın bulunduğu geniş ve uzun çukura vadi denir.

Akarsular çeşitli kollardan oluşur, bu kollardan, ana akarsu özelliğinde olanın doğduğu yere kaynak denir.
Akarsuyun denize veya göle döküldüğü yere ağız denir. Akarsuyun kaynak tarafında yukarı çığır. Ağız tarafına aşağı çığır denir.
Akarsular rejimlerine, beslenme kaynaklarına ve döküldükleri yere göre 3’e ayrılır;
a)Rejimlerine Göre Akarsular

Bir akarsuyun, yatağının belirli bir yerinden saniyede geçen su miktarı debi olarak adlandırılır ve m3/sn olarak ifade edilir. Akarsuyun akımının yıl içinde göstermiş olduğu değişiklikler akarsuyun rejimi olarak adlandırılır.
Eğer bir akarsu yağışlı bir iklim bölgesinde yer alıyorsa genel itibariyle bol su taşır. Yağış miktarı her mevsim aynı olan akarsular düzenli rejimli akarsular olarak adlandırılır. ( ekvatoral iklim, ılıman okyanusal iklim ) Örnek; Amazon ve Kongo örnek düzenli rejimli akarsulardır.
Yağışların belirli bir mevsime toplandığı ve kurak mevsimin belirgin olduğu bölgelerdeki akarsular yıl içerisinde akım değişikliklerine uğrarlar. Bu sebeple düzensiz rejimli akarsular olarak adlandırılırlar. Örnek; Ganj ve Indus.
b)Beslenme Kaynaklarına Göre Akarsular
Akarsuların beslenmesinde yağmur, kar ve buz suları ile yer altı ve göl suları etkilidir. Bu sebeple akarsular beslendikleri kaynaklara göre farklı isimler alırlar.
Bir akarsu çok uzun yol kat ediyorsa ve birden fazla kaynaktan besleniyor farklı iklim bölgelerinde yol alıyorsa, bu akarsulara karma rejim akarsular denir.
c)Döküldükleri Yere Göre Akarsular
Akarsuyun kollarıyla beraber sularını topladığı ve boşalttığı yere havza denir. Akarsuların havzalarını birbirlerinden ayıran çizgiye su bölümü çizgisi denir.
Eğer bir akarsu sularını okyanuslara ve denizlere ulaştırabiliyorsa açık havza, sularını okyanuslara veya denizlere ulaştıramıyorsa kapalı havza denir.