Nüfus Nedir?

Sınırları belirli bir bölgede (yer), belirli bir tarihte yaşayan insan sayısına nüfus denir.

Nüfus Politikaları

Günümüzde bütün dünya ülkelerinin üzerinde en çok durdukları konulardan biriside nüfustur. Dünya nüfusu sınırlı olan doğal kaynakları tüketirken bu durum üzerinde nüfus ve özellikleri etkili olmaktadır. Günümüzden 50 yıl öncesine kadar ilkeler nüfusun sayısal fazlalığını bir güç unsuru olarak görürken günümüzde nüfusun sayısından çok niteliği üzerinde durulmaktadır. Nüfus miktarı ve özellikleri ile  ülkelerin kalkınmaları arasında ilişki kurulmakta ve ülkeler çeşitli nüfus politikaları izlemektedir.

Bazı ülkeler nüfusunu artırmaya çalışırken bazıları nüfusunu azaltmaya çalışmaktadırlar. Bunun temelinde ülke kaynaklarının ve ülke ekonomisinin yeterli olup olmaması yatmaktadır. Örneğin; Çin'de nüfus artışı bir sorun olarak görülürken Almaya'da nüfus artış hızındaki düşüklüğü sorun oluşturmaktadır. Bu sebeple Çin nüfusu azaltıcı tedbirler alıp uygularken Almaya nüfusunu artırmak için çalışmalar yapmaktadır.

 

Nüfus sorununda gelenekçi tutum doğurganlığı teşvik etmiştir. Tarım devrimini taakp eden binlerce yıl insanlar üretimi artırabilmek için muhtaç oldukaları enerjiyi büyük ölçüde biyolojik kaynaklardan yani insanlardan ve hayvanlardan sağlıyorlardı. Bu nedenle fazla nüfusu olan aile ve ülke daha kuvvetli ve daha zengin oluyordu. Bu çağda insanlar ölümleri kontrol edemediğinden insan gücü kaynakları ancak dooğurganlığı teşvik ederek ve esir kullanarak geliştirilebiliyordu. XVIII. yüzyıldan sonra yeni enerji kaynaklarını keşfi, teknolojik gelişmeler ve sosyal devrimler ücretin ve güvenlik için insan gücünün önemini azaltmıştır.

 

Dünya'da genel olarak 3 çeşit nüfus politikası uygulanmaktadır;

 1. Nüfus artış hızını yükseltmek için uygulanan nüfus politikası (Avrupa ülkeleri)
 2. Nüfus artış hızını düşürmek için uygulanan nüfus politikası (Çin Halk cumhuriyeti, Hindistan)
 3. Nüfusun nicelik ve niteliğini iyileştirmek için uygulanan nüfus politikası (Türkiye)

Nüfusu Azaltıcı Politikanın Olumlu Yönleri

 • Anne ve bebek sağlığı düzeyi yüksektir.
 • Kişi başına düşen milli gelir artar.
 • Kişisel ihtiyaçlar kolayca karşılanır.
 • Ülke kaynakları daha yavaş tükenir.
 • Üretim fazlası oluşur.
 • Üretilen malların ihracattaki payı artar.

Nüfusu Azaltıcı Politikanın Olumsuz Yönleri

 • Genç nüfus azalır, yaşlı nüfus artar.
 • İş gücü sorunu yaşanır.
 • Emekli nüfus artar.
 • Dış ülkelerden işçi temin edilmek zorunda kalınır.
 • Kültürel çatışmalar oluşur.

Nüfusu Arttırıcı Politikanın Olumlu Yönleri

 • Genç nüfus artar.
 • Ucuz iş gücü temini kolay olur.
 • Yatırımlar kolaylaşır ve artar.
 • Rekabetle birlikte, mal ve hizmete talep artar.
 • Hizmet ve diğer sektörler gelişir.

Nüfusu Arttırıcı Politikaların Olumsuz Yönleri

 • Anne ve bebek sağlığı düzeyi düşer.
 • Demografik yatırımlar artar. (nüfusa dayalı yatırımlar)
 • Kişi başına düşen milli gelir azalır.
 • Kişisel ihtiyaçlar kolayca karşılanamaz.
 • Ülke kaynakları daha hızlı tükenir.
 • Üretilen ürünlerin ihracattaki payı azalır.
 • İç tüketim artar.
 • Ülkenin kalkınma hızı düşer.

--Bu özgün bir makaledir. Tüm telif hakları www.sosyal-bilgiler.com ve Yücel KESEN'e aittir. İzinsiz kopyalanması, aktif link bağlantısı olmaksızın dijital ve sanal ortamlarda yayınlanması kesinlikle yasaktır. Aksi durumlarda gerekli hukuki hak arayışlarımız artarak devam edecektir. Daha fazla bilgi için "Fikir ve Sanat Eserlerinin Korunması Hakkında Kanun"--

 • Bu ders notunun dijital ortama aktarılması konusundaki katkılarından dolayı Tuğçe Sola'ya teşekkürler...