Açık Deniz Balıkçılığı

Uluslararası sularda balık avlama işine açık deniz balıkçılığı denir. Açık deniz balıkşılığı, genellikle dünyanın balık yönünden zengin denizlerinde yapılır. Sıcak ve soğuk su akıntılarının karşılaştığı İzlanda Adası, Japonya ve Peru açıkları dünyanın balık yönünden en zengin yerleridir. Japonya, ABD, Peru, Norveç ve İngiltere açık deniz balıkçılığı yapan ülkelerin başlıcalarıdır. Türkiye’de açık deniz balıkçılığı gelişmemiştir.

Kıyı Balıkçılığı

Kara sularında balık avlama işine kıyı balıkçılığı denir. Bu tür balıkçılık, genellikle kıyıdan itibaren üç kilometre açıklara kadar olan kıyı şeridinde yapılır. Türkiye’de sadede kıyı balıkçılığı yapılmaktadır.

Kültür Balıkçılığı

Havuzlarda balık üretme işlemine kültür balıkçılığı denir.

 

Denizlerdeki kirlilik, nüfus artışı, Türkiye kıyılarında avlanan balıkların ihtiyacı karşılayamaması kültür balıkçılığının gelişmesini sağlamıştır. Kültür balıkçılığında bazı balık türleri, tatlı su kaynaklarına yakın yerlerde yapılan havuzlarda çoğaltılır ve beslenir. Bunun için kuluçka ve geliştirme havuzları farklıdır. Kuluçka havuzlarında üretilen balıklardan bir kısmı göl ve göletlere bırakılır.

 

Orman Genel Müdürlüğü tarafından kurulmuş olan çiftliklerdeki havuzlarda beslenen balıkların bir kısmı pazara sunulmakta, bir kısmı da iç sulara bırakılmaktadır. Son yıllarda özel kişilere ait birçok balık üretme çiftliği kurulmuştur.

 

Kıyılardaki bazı koylarda, özel hazırlanmış kafeslerde balık üretimi yapılmaktadır. Ege kıyılarında bu tür balık üretim merkezleri yaygındır.

 

Ahtapot, istiridye, kalamar, midye, ıstakoz, karides, yengeç ve sünger sulardan elde edilen diğer deniz ürünlerinden başlıcalarıdır. Sünger avcılığı daha çok Bodrum çevresinde yapılmaktadır. Kerevit (tatlı su ıstakozu) ise göllerden elde edilmektedir.