Konunun girişinde, öncelikle toprağın kısaca tanımını yapmak da fayda var.

 

Toprak Nedir?

 

Toprak fiziksel ve organik (biyolojik) ufalanma ve/veya kimyasal çözünme ile anakayadan koparılmış, zaman içinde su, hava ve diğer canlıların da katılımıyla oluşan anakaya örtüsüdür.

 

Peki toprağın oluşumu sırasında bu süreci etkileyen faktörler nelerdir?


A- İklim

 

Toprak oluşumu üzerinde en haklı ve büyük paya sahip etmenlerden birisi ve en önemlisi iklimdir. Toprak oluşum mekanizmalarından gerek fiziksel ve biyolojik (organik) ufalanma gerekse kimyasal çözünme olaylarında temel belirleyici güç iklimdir.

 

Sıcak ve nemli ılıman iklim bölgelerinde kayaçların kimyasal çözünme yoluyla erimesinde etkile olan su, bu iklim bölgelerinde yeterince mevcut durumdadır. Bu iklim bölgelerinde eğer anakaya yumuşak dokulu materyalden oluşuyorsa çözünme çok daha kolay olacağından toprak oluşumu kısa sürecek, toprak daha kolay oluşacaktır.

 

Nemden yoksun kurk ve yarı kurak iklim bölgelerinde ise kayaçların aşırı ısınıp soğuması arasında meydana gelen esneme ve büzüşme olayı sonucunda fiziksel ufalanma meydana gelecektir. Bu da toprak oluşum sürecinde bir yöntem olsa da neml ılıman iklim bölgelerine nazaran toprak oluşumu daha uzun sürecektir.

 

Son olarak organik ya da biyolojik ufalanma olayında bitki ve canlı çeşitliliğini belirleyen ana kriter yine iklimdir.

 

B- Anakayanın Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

--devam ediyor--

 


--Bu özgün bir makaledir. Tüm telif hakları www.sosyal-bilgiler.com ve Yücel KESEN'e aittir. İzinsiz kopyalanması, aktif link bağlantısı olmaksızın dijital ve sanal ortamlarda yayınlanması kesinlikle yasaktır. Aksi durumlarda gerekli hukuki hak arayışlarımız artarak devam edecektir. Daha fazla bilgi için "Fikir ve Sanat Eserlerinin Korunması Hakkında Kanun"--