Göl Nedir?

Yer yüzünde kara içlerindeki orta büyüklükteki çukurların gerek akarsularca taşınan sularla, gerek yağmur sularıyla, gerekse yeraltı sularıyla doldurulmasıyla oluşan durdun su kütlelerine göl denir. Göllerin denizlerle doğrudan bağlantısı yoktur.

 

Göller, mevsimsel olarak yüzölçüm değişikliği gösterebilirler. Mevsimsel değişikliğin ana sebebi buharlaşmadır. Örneğin Tuz Gölü, yaz mevsiminde yüz ölçümü bakımından küçülür.


Göller içerisindeki sular bakımından farklı özellikler gösterebilirler. Yani tatlı, tuzlu, acı olabilirler. Bunun nedeni, yeraltından beslenebiliyor olmalarıdır. Ayrıca göle su taşıyan akarsuyun geçtiği arazilerin kimyasal özellikleri ve zemin tabiatı bu durumun üzerinde etkili olmaktadır. Yine göllerin su karakterini belirleyen diğer etkenleri şöyle sıralayabiliriz. Buharlaşma, kapalı ya da açık havza olup olmaması...

Göller oluşumuna göre şu şekilde sınıflandırılır:

 

A- Doğal Göller

 1. Tektonik göller
 2. Karstik göller
 3. Buzul (Sirk) gölleri
 4. Volkanik göller
 5. Karma yapılı göller
 6. Doğal set gölleri
 • Alüvyal set gölleri,
 • Heyelan set gölleri,
 • Kıyı set gölleri,
 • Volkanik set gölleri,
 • Moren set gölleri

B- Yapay Göler

 

--Bu özgün bir makaledir. Tüm telif hakları www.sosyal-bilgiler.com ve Yücel KESEN'e aittir. İzinsiz kopyalanması, aktif link bağlantısı olmaksızın dijital ve sanal ortamlarda yayınlanması kesinlikle yasaktır. Aksi durumlarda gerekli hukuki hak arayışlarımız artarak devam edecektir. Daha fazla bilgi için "Fikir ve Sanat Eserlerinin Korunması Hakkında Kanun"--