Yeryüzünde meydana gelen salınım ve titreşim hareketlerine denir. Depremler de önemli olan İç merkez (Hiposantır), dış merkez(Episantır)dır. Depremin en kısa yoldan yeryüzüne ulaştığı yere dış merkez denir, yani deprem meydana geldiği zaman depremlerden en fazla zarar gören yerler bu dış merkeze yakın olan yerlerdir. Depremin şiddeti rihter ile ölçülür.

Depremler salınımları ve titreşimlerine göre 3’e ayrılır.

a)Tektonik Depremler: Depremin en fazla hasar veren deprem şeklidir.

b)Volkanik depremler: Volkanizmanın neticesinde meydana gelen depremlerdir. Hasar gücü tektonik depremler göre fazla değildir.

c)Çöküntü depremleri: Kolay eriyebilen kayaçların bulunduğu yerde meydana gelen çökmeler sonucunda oluşan depremlerdir. Etkileri fazla değildir. Akdeniz bölgesi,Sivas Zara ve Erzincan depremleri örnektir.

NOT: DEPREM BÖLGELERİ İLE VOLKANİK ARAZİLER  VE SICAKSU KAYBAKLARI BİRBİRİNE PARELELLİK GÖSTERİR. ÇÜNKÜ HEPSİNİN OLUŞMASI İÇİN BİR KIRIK VEYA ÇATLAĞIN OLMASI GEREKİR.

Dünyadaki etkin deprem alanları Pasifik Okyanusu, Japonya çevresi, Antil adaları,Doğu Hint adaları,Akdeniz çevresi ile Amerika’nın Batı kıyılarıdır.

NOT: Şekil 1 ve 2'ye dikkatli baktığımızda deprem ve volkanizmanın birbirine paralellik içinde olduğunu görebilirsiniz.

NOT: DAHA ESKİ ZAMANLARDA OLUŞAN DOĞU AVRUPA, KANADA, SİBİRYA, GRÖNLANT, AVUSTRALYA VE İSKANDİNAVYA'DA DEPREM OLMAZ. Çünkü bu bölgelerde yapı oturmuştur.

Depremin Şiddetini Etkileyen Faktörler:

a)Dış merkeze olan uzaklığı ne kadar az ise deprem o derece fazla hissedilir.

b)Süresi depremin arttıkça yıkıcılığı da süreyle birlikte artar.

c)Tabaka sert yapılı ise deprem olsa bile etkili olamaz.

d)Enerjisi tektonik kökenli ise depremin şiddeti fazladır.

e)Binanın yapısı sağlam ise hasar derecesi azdır.

Depremden Korunmak İçin:

a)Zeminin sağlamlığına önem verilmelidir.

b)Sağlam ve kaliteli malzeme kullanılmalıdır.

c)Az katlı binalar yapılmalıdır.

d)Halkın bilinçlendirilmesi gerekir.

Türkiye’deki Depremsellik:

Türkiye’nin  bulunmuş olduğu alana bağlı olarak Türkiye'nin % 60 etkin deprem alanı içindedir. Bundan dolayı deprem konusunda alına önlemler büyük önem arz eder. Türkiye’deki deprem kuşaklarını belirtirsek:

KAF(Kuzey Anadolu Fay Hattı):İzmit’ten Arasa kadar

BAF(Batı Anadolu Fay Hattı)Güney Trakya ve Batı Anadolu’yu kapsar

GAF(Güney Anadolu Fay Hattı)İskenderun körfezinden Van’ın Güneyine doğru bir yay çizer.

Türkiye’de Depremden en Az Etkilenecek Olan yerler: Konya ovası,Karaman,Mersin (Taşeli platosu), Ergene Havzası,Mardin Eşiği,Aksaray ‘dır.