İstanbul-Çanakkale Boğazları; Asya ile Avrupa'yı birleştiren geçit konumundadır. Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin Akdeniz'e ve dünyaya açılan kapısıdır.
Boğazlardan bir yılda, büyük kısmı tanker olmak üzere tehlikeli yük taşıyan, 50.000’den fazla gemi geçmektedir. Ege Bölgesi’nde dağlar kıyıya dik uzandığından koy, körfez, ada ve yarımada sayısı fazladır.

Akdeniz'de;

  • Yılda 3000 saat güneşlenme süresi vardır.
  • Denize girme süresi uzundur.
  • Deniz suyunun sıcaklığı 24-28 ºC’tur.
  • Kıyı turizmi gelişmiştir.

Karadeniz'de;

  • Yılda 2000 saat güneşlenme süresi vardır.
  • Denize girme süresi kısadır.
  • Deniz suyu sıcaklıği 20 ºC’tur.
  • Kıyı turizmi gelişmemiştir.

Ülkemiz gerek kıyıları gerekse akarsu boyları ve gölleri ile kültür balıkçılığı için büyük bir potansiyele sahiptır. Japonya, Yunanistan gibi ülkelerde önemli bir sektör olan kültür balıkçılığı, ülkemizde 1980’den sonra önemli bir yer tutmaya başlamıştır.

Beslenme kaynaklarının fazla, buharlaşmanın az olduğu denizlerde tuzluluk oranı düşüktür. Bu nedenle Karadeniz tuzluluk oranı en düşük olan denizimizdir. Karadeniz'de 200 metrenin altındaki derinliklerde kükürtlü hidrojen gazından dolayı canlı yaşayamaz.

Türkiye; deniz, göl, gölet ve akarsuları ile büyük bir su ürünleri potansiyeline sahiptir. Su ürünlerinin yaklaşık %90’ı denizlerden; % 10’u iç sulardan sağlanır. Denizlerde avlanan balıkların büyük bir kısmı Karadeniz’den elde edilir. Bu denizi Marmara, Ege ve Akdeniz izler. Ülkemizde hamsi, uskumru ve palamut en fazla Karadeniz’den, sardalye ve kefal ise Ege ve Akdeniz’den elde edilir. İstanbul ve Çanakkale boğazlarında ise Karadeniz’le Akdeniz arasında göç eden balıklar avlanır. Türkiye doğal tatlı su gölleri, barajlar ve akarsular yönünden önemli bir tatlı su balıkçılığı potansiyeline
sahiptir. Eğirdir ve Beyşehir göllerinden yakalanan kerevitin, büyük bir bölümü ihraç edilir. Ulubat, Çıldır, İznik gölleriyle Keban, Karakaya ve Seyhan gibi baraj göllerinde balıkçılık yaygındır. Kültür balıkçılığının yapıldığı akarsu boylarında ve havuzlarda daha çok alabalık yetiştirilmektedir. Akdeniz ve Ege kıyılarındaki dalyanlarda, çipura ve kefal üretilmektedir.

Bilgi Notu
En işlek limanımız, Orta Doğu ve Avrupa’nın önemli ticaret merkezlerinden biri olan İstanbul’dur. Çok geniş hinterlandı olan İstanbul Limanı, demir yoluyla Anadolu ve Trakya’ya bağlantı sağlamaktadır. İthal edilen malların büyük bir kısmı İstanbul Limanı’na indirilmekte, oradan yurdumuzun diğer bölgelerine taşınmaktadır. İzmir Körfezi’nde yer alan İzmir Limanı’nın demir ve kara yolları ile Batı Anadolu’ya bağlantısı bulunmaktadır. Akdeniz kıyısında yer alan Mersin ve İskenderun limanlarında yaş meyve ve sebze ihraç edilmektedir. Karadeniz kıyısındaki limanlar; Zonguldak, Trabzon ve Samsun’dadır. Antalya, Bodrum, Kuşadası, Kemer yat limanları turistik amaçlara yönelik kurulmuş limanlarımızdandır.