Doğal Göller

Tektonik göller

 • Tuz Gölü
 • Sapanca Gölü
 • İznik Gölü
 • Manyas Gölü
 • Burdur Gölü
 • Eber Gölü
 • Akşehir Gölü
 • Hazar Gölü

Karstik göller

 • Salda Gölü
 • Kestel Gölü
 • Karagöl Gölü
 • Kızören Gölü
 • Timraş Gölü
 • Akgöl

Buzul gölleri

 • Aynalı Göl
 • Kilimli Göl
 • Karagöl

Volkanik göller

 • Nemrut Gölü
 • Acıgöl
 • Meke Tuzlası
 • Gölcük

Set gölleri
Heyelan set gölleri

 • Tortum Gölü
 • Sera Gölü
 • Abant Gölü
 • Yedigöller

Kıyı set gölleri

 • Büyük Çekmece Gölü
 • Küçük Çekmece Gölü

Volkanik set gölleri

 • Erçek Gölü
 • Nazik Gölü
 • Haçlı Gölü
 • Çıldır Gölü
 • Balık Gölü

Alüvyal set gölleri

 • Mogan Gölü
 • Eymir Gölü
 • Bafa(Çamiçi) Gölü
 • Köyceğiz Gölü

**Karma oluşumlu göller

 • Van Gölü
 • Eğirdir Gölü
 • Kovada Gölü

** Karma oluşumlu göller, oluşumunda birden fazla faktörün etkili olduğu göllerdir.

Yapay Göller

 • Keban Baraj Gölü
 • Hirfanlı Baraj Gölü
 • Atatürk Baraj Gölü
 • Altınkaya Baraj Gölü
 • Adıgüzel Baraj Gölü