Toprak, ekonomide ham madde olarak ve tarım açısından değerlendirilir. Ham madde olarak seramik, fayans, kiremit, tuğla, çimento gibi alanlarda kullanılır. Tarım açısından ormancılık, hayvancılık ve bitki yetiştirme açısından faydalanılır. Türkiye arazisinin % 36'sında tarım yapılmakta olup iklim ve toprak farklılığından dolayı yetiştirilen ürün çeşidi oldukça fazladır.

Arazi %
Tarla arazisi 22,78
Nadas 5,60
Sebze ve çiçek bahçeleri 0,88
Meyve ve diğer uzun ömürlü bitkiler 3,87
Orman arazisi 27,64
Çayır ve mera arazisi 21,85
Tarıma elverişli olduğu hâlde kullanılmayan arazi 2,91
Tarıma elverişsiz arazi 14,47

Tablo-1: Türkiye'de Arazi Kullanımı

Kaynak: (TÜİK, 2001)

Ürünler %
Tahıllar 78,0
Baklagiller 8,8
Şeker pancarı, çay, pamuk vb. 7,6
Yağlı tohumlar 3,8
Yumrulu bitkiler 1,8

Tablo-2: Türkiye'de İşlenen Tarla Alanlarının Bazı Ürünlere Göre Bölünüşü

Kaynak: (TÜİK, 2003)

Tablolarda görüldüğü gibi tarla alanlarının büyük bir kısmında tahıl yetiştirilmektedir. Tahıllar içinde en çok ekimi yapılan ürün buğdaydır.

Bilgi Notu

Bazı bitki türleri, bazı toprak türlerinde daha kaliteli ve daha verimli yetişir. Örneğin; çay fazla yıkanmış kireçsiz topraklarda, Antep fıstığı kurak bölgelerin kireçli topraklarında, yumrulu bitkiler (patates, soğan, kereviz, pancar) kumlu yani hafif bünyeli topraklarda, üzüm bağları kumlu, çakıllı topraklarla kumul sırtları üzerinde daha iyi yetişmekte ve daha fazla verim alınmaktadır.