Türkiye'de İşlenen Tarla Alanlarının Bazı Ürünlere Göre Bölünüşü

Ürünler %
Tahıllar 78,0
Baklagiller 8,8
Şeker pancarı, çay, pamuk vb. 7,6
Yağlı tohumlar 3,8
Yumrulu bitkiler 1,8

Tablo-2: Türkiye'de İşlenen Tarla Alanlarının Bazı Ürünlere Göre Bölünüşü

Kaynak: (TÜİK, 2003)

Facebook'ta bizi takip et!

 Copyright © 2008-2019 | Sosyal Bilgiler Tüm Hakları Saklıdır. Kaynak Gösterilerek Kullanılabilir.

Kurucu&Yönetici: Yücel KESEN