Türkiye'de Arazi Kullanımı

Arazi %
Tarla arazisi 22,78
Nadas 5,60
Sebze ve çiçek bahçeleri 0,88
Meyve ve diğer uzun ömürlü bitkiler 3,87
Orman arazisi 27,64
Çayır ve mera arazisi 21,85
Tarıma elverişli olduğu hâlde kullanılmayan arazi 2,91
Tarıma elverişsiz arazi 14,47

Tablo-1: Türkiye'de Arazi Kullanımı

Kaynak: (TÜİK, 2001)

Bilim İnsanları

İcatlar Dünyası

Osmanlı Devleti Padişahları

Facebook'ta bizi takip et!

Kim Kimdir?

Ne Nedir?

Osmanlıca-Arapça-Türkçe Sözlük

İmtiyaz Sahibi: Yücel KESEN