Toplumların yaptığı büyük göçler, coğrafyanın konusu içine giren ve etkileri büyük olan göçlerdir. Toplumların yaptığı büyük göçlerin başlıca sebepleri şunlardır:

  1. Bir toplumun bulunduğu bölgede iklim şartlarının değişmesi, buralarda ilkel bir hayat yaşayan insanların, artık yaşamalarına uygun şartların kalmaması,
  2. Bazı bölgelerin yerel zenginliklerinin anlaşılması ile, daha iyi bir yaşama şartına kavuşma isteği,
  3. Nüfus fazlalığının, bir bölgede yaşamaya uygun olmamaya başlaması,
  4. Çeşitli dini ve siyasi sebepler.

Asıl büyük göçler, tarih öncesi devirlerde toplumların yapmış oldukları göçlerdir. İlk insanların yaşayışı, bulundukları bölgenin iklim şartlarına bağlı olan ilkel bir yaşayış olduğu için, bu şartların değişimi halinde, bir bölgeden başka bölgelere göçler olmuştur. Özellikle, Yontma Taş Devri, Cilalı Taş Devri, Maden Devri'nde yapılan büyük göçlerin asıl nedeni budur. Bu devirlerde, iklim şartlarının değişmesi üzerine Avrupa'da ve Asya'da yaşayan kavimler, başka yerlere göç etmişlerdir. Yahudiler, Cermenler, Slavlar, Araplar, Normanlar, Moğollar ve Türkler, tarihte büyük göçler yapmışlardır.

Yücel Kesen