Amasra’nın Alınması (1459)

Amasra Cenevizlilere ait bir ticaret kolonisiydi. Fatih İstanbul’un fethinden sonra şehirde yaşayan Cenevizlileri çıkardı. Amasra karadan ve denizden kuşatılarak alındı.

Sinop’un fethi 1460)

Amasra’nın fethi sırasında Candaroğlu İsmail Bey hediyeler sunarak Sinop’u kurtarmak istemiş ama bir yıl sonra şehir alınmıştır.

Trabzon’un Alınması (1461)

IV. Haçlı seferinden sonra kurulan devlet Kommen sülalesinden gelen David Kommen tarafından yönetiliyordu. Damadı Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’a güvenerek vergilerini ödemeyince karadan ve denizden kuşatılan Trabzon Rum İmparatorluğu fethedildi.

Kırım’ın Fethi (1475)

Kırım askeri ve jeopolitik olarak önemli bir konumdaydı. Altınorda Devleti sonrasında Kırım Hanlığı kurulmuştu. Gedik Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Kefe’yi ve bölgedeki Ceneviz kolonilerini ele geçirdi. Sonuçları açısından bu fetih önemlidir. Böylelikle Osmanlı devleti doğu ticaret yollarına sahip oldu. Karadeniz Osmanlı denetimine geçti, Kırım Hanlığı Osmanlı devletine bağlandı.

Karadeniz’deki Ceneviz üstünlüğü sona erdirildi.