Hatırlayalım bir kısmını Karadeniz fetihleri bölümünde ele almıştık…

*Amasra’nın Alınması (1459)

*Sinop’un Alınması (1460)

*Trabzon’un Alınması (1461)

Karaman’ın Osmanlılara Bağlanması (1466)

Karamanoğlu İbrahim beyin 1464’te ölmesi üzerine oğulları taht mücadelesine başlamıştı. Bu çekişme bazı devletlerin de olaya karışmasına sebep oldu. Uzun Hasan’ın yardımıyla İshak Bey Karaman beyi oldu. Bu durumda kardeşi Pir Ahmet Bey Fatih’e başvurdu ve Fatih’in yardımıyla tahta çıktı. Ancak Venedik seferi sırasında Venediklilerle ittifak kurdu. Bu durum üzerine Konya ve Karaman alınarak Osmanlıya bağlandı. Konya halkının bir kısmı İstanbul’a gönderildi. Pir Ahmet Bey Uzun Hasan’a sığındı.

 

Otlukbeli savaşı (1473)

Doğu Anadolu’da güçlü bir devlet kuran Akkoyunlular Fırat’tan Maveraünnehir’e kadar yayılmışlardı. Uzun Hasan; Anadolu’ya büyük bir askeri güç göndersiyse de bozguna uğratıldı. Buna rağmen Venediklilerle yaptığı antlaşmaya da güvenerek Trabzon ve Kayserinin kendisine verilmesini istedi. Devrin teknolojisi açısından en güçlü ordusuna sahip Osmanlı devleti, süvarilerden kurulmuş Akkoyunlu ordusunu yendi. Zayıflayan devlete Şah İsmail son vermiştir.

Fatih’in Güney Siyaseti:

Memluk-Osmanlı ilişkileri Fatih döneminde bozulmaya başladı. İlişkilerin bozulma sebepleri:

Osmanlıların Memluk hâkimiyetindeki Dulkadiroğulları’nın iç işlerine karışması.

Fatih’in Memluk sultanına mektup yazarak Hicaz suyollarının tamirini istemesi; bu durum iç işlerine müdahale olarak yorumlandı…

Bu sorunlara rağmen sıcak savaş yaşanmamıştır.