Sırbistan’ın fethi (1459)

Sırbistan II. Murad devrinde alınmış ancak Edirne-Segedin antlaşmasıyla (1444) elimizden çıkmıştı. Fatih daha önce Türk egemenliğinde olan yerleri istedi. Sırplar bunu kabul etmeyince üç büyük seferden sonra Sırp krallığına son verildi. Fethedilemeyen Belgrat dışındaki bütün Sırp toprakları Osmanlıya bağlandı.

Mora’nın fethi (1460)

İstanbul’un fethinden sonra Mora’da bulunan iki büyük Rum despotluğu vergiye bağlanmıştı. Bu despotluklar arasında devamlı mücadele oluyordu. Mora İtalya seferleri için bir üs konumundaydı. Bu mücadelelerden de yararlanılarak Atina ve Mora alındı.

Eflak’ın fethi (1476)

Macarlarla anlaşan Eflak beyi,  vermesi gereken vergiyi vermemeye başladı, bu arada gönderilen elçiyi öldürttü… Bunun üzerine Eflak seferine çıkan Fatih,  Eflak beyi Vlad’ı yendi ve Eflâk’ı Osmanlı devletine bağladı.

Boğdan’ın fethi (1476)

Boğdan beyliği de Osmanlı-Venedik savaşları sırasında ele geçirildi.

Bosna ve Hersek’in fethi (1462–1464)

Macarlarla anlaşan Bosna kralı vergisini vermemeye başladı. Fatih Venedik savaşı sırasında Bosna seferine çıkarak bölgeyi aldı. Hersek de 1465 yılında alındı. Hıristiyanlığın Bogomil mezhebine mensup bölge halkı zaman içinde kendi isteğiyle Müslümanlığı kabul etmiştir (Boşnaklar).

Arnavutluk’un Ele Geçirilmesi (1479):

II. Murad döneminde alınmıştı. Fakat Osmanlı sarayında yetişen, sancak beyliği rütbesine kadar yükselen Arnavut asıllı İskender Bey kaçarak Arnavutluk'ta bir isyan çıkardı. Macarlar ve Venediklilerle anlaştı. Fatih tarafından üç sefer düzenlendi ve 1479 yılında Osmanlı’ya bağlandı.

Osmanlı Venedik Savaşı (1463–1479)

İki ülke arasında ilişkiler ilk olarak Çelebi Mehmet döneminde başlamıştır. Fakat asıl ilişki İstanbul’un fethinden sonra başladı çünkü bu fetih Venedik’in doğu ticaretine darbe vurmuştu. 1463’de başlayan savaş 16 yıl sürdü. Venedikliler denizde, Osmanlılar karada güçlüydü. Venedikliler; Arnavutlar, Eflak, Boğdan beyleri, Uzun Hasan ve Karamanoğulları ile siyasi işbirliği içindeydiler. Venedik savaşının son yılları daha çok Arnavutlukta geçti. Fatih’in Arnavutluk seferinden sonra her iki tarafta antlaşmaya razı oldu.

1479 Osmanlı-Venedik Antlaşması’na göre:

*Venedikliler; bu savaşta Osmanlılardan aldıkları yerleri geri verdiler.

*Arnavutluk’tan alınan Kroya ve İşkodra kaleleri Osmanlılarda kaldı.

*Osmanlılar; Dalmaçya, Arnavutluk kıyıları, Mora’da Venedik’ten aldıkları yerleri geri verdiler.

*Venedik her yıl Osmanlı devletine 10 bin Venedik altını savaş tazminatı vermeyi kabul etti.

Ayrıca Venedik’e şu imtiyazlar verilmiştir:

*Venedikliler İstanbul’da devamlı elçi bulundurabilecekti. (Venedik elçilerine “balyos” denir.)

*Balyoslar Osmanlı topraklarına yerleşen Venedik vatandaşlarının davalarına bakacaktı.

*Venedik bayrağı çeken herhangi bir gemi Venedik gemisi sayılacak ve saldırılmayacaktı.

*Osmanlı saldırısına uğramadan önce herhangi bir devlet Venedik bayrağı çekerse Venedik’in bağlaşığı sayılacak ve saldırılmayacaktı.

Bunlar yabancı bir devlete verilen ilk ciddi imtiyazlardır (kapitülasyonlar). Osmanlı devletinde yabancı elçi bulundurma hakkını ilk elde eden devlet Venedik’tir.

Rodos ve İtalya seferi (1480):

Rodos kuşatıldıysa da başarılı olunamadı ama bu arada Gedik Ahmet Paşa tarafından Otranto kalesi alındı. Kafelonya, Zanta ve Ayamavra adaları ele geçirildi. Fakat Fatih’in ölümüyle Otranto kalesi ve bu adalar kaybedildi.