Kanuni Batı’ya yönelik bir sefer sırasında 1566’da Zigetvar Kalesi önlerinde ölmüştür. Bu dönemde iki padişah iş başına gelmiştir; II. Selim ve III. Murad. Ama bu dönem iki padişahın adı ile değil de, devşirme asıllı, oldukça güçlü bir  sadrazam olan Sokollu’nun adı ile anılır. Bu dönemdeki belli başlı gelişmeler şunlardır:

*Sakız Adası’nın fethi (1560): Burası Cenevizlerden alındı.

*Kıbrıs Adası’nın fethi (1570)

*İnebahtı Deniz Savaşı (1571) Kıbrıs’ın alınması üzerine birleşen Haçlı donanması Kıbrıs’tan dönen Osmanlı donanmasına saldırdı.  Osmanlı donanması tamamen yok oldu. Akdeniz’de çeyrek yüzyıldır süren Osmanlı üstünlüğü bu başarısızlıkla sona ermiş ve bölgede güç dengeleri yeniden kurulmuştur. Bir tek Uluç Ali Reis gemisiyle birlikte kurtuldu ve İstanbul’a gelebildi.  Sokollu bunun üzerine onu Kaptan-ı Derya yaptı ve yeniden Osmanlı Donanması inşa edildi,  yeni denizciler bulundu.

*Tunus ve Lehistan  himaye altına alındı.

*Sokollu’nun bunun dışında kanal projeleri  vardı; bunlar gerçekleşmedi.

1- Don- Volga Kanalı projesi

2- Süveyş Kanalı projesi

1579’da saray içi entrikaların bir sonucu olarak Sokollu bir suikastla öldürülmüştür. Osmanlı tarihçileri bu trajik olayı Yükselme Devri’nin sonu, Duraklama Dönemi’nin başlangıcı olarak kabul ederler.