Çoğu kuşatmanın başarısız olma nedenleri üzerinde düşünecek olursak şu etkenler sıralanabilir:

Bizans’ın Avrupa devletleri tarafından Roma imparatorluğu’nun devamı sayılması, kutsal şehir kabul edilmesi ve doğudaki son Avrupa kalesi olarak görülmesi gibi nedenlerle böyle kimi anlarda desteklenmesi; şehrin tamamının sağlam surlarla çevrili olması; tüm ortaçağ kentleri gibi uzun kuşatma anlarında şehrin yiyecek ve su ihtiyacını karşılayabilecek olanaklara ve donanımlara sahip olmaları; üç tarafının deniz bir tarafının kara ile çevrili olması kuşatmayı yapanların -devrin teknolojilerinin yetersiz olmasının da etkisi ile-  şehri dört bir taraftan kuşatamamaları; bu durumun karadan ve/veya denizden kolayca yardım alabilmelerini kolaylaştırması…