Fetihten önceki İstanbul kuşatmalarından bazıları şunlardır:

İstanbul tarih boyunca pek çok kez kuşatılmış ancak çok güçlü surlara sahip olması sebebiyle çoğu zaman fethedilememiştir.

  • Sasaniler ve Avarlar: 7.yüzyıl’da
  • Araplar ve Bulgarlar: 8.yüzyıl’da
  • Ruslar, Bulgarlar: 9.yüzyıl’da kuşattılar ama kente giremediler.
  • Latinler ise: 1204 yılında IV. Haçlı seferini İstanbul’a yaparak Bizans’a son verdiler. 1261 yılına kadar Latin krallığı adı altında İstanbul’u yönettiler. 1261 yılında İznik Rum imparatoru tarafından İstanbul Latinlerden geri alındı.
  • Osmanlıların ilk kuşatması Yıldırım Beyazıt tarafından 1391’de yapıldı. Kuşatma çeşitli defalar tekrarlandı ve bu arada da Anadolu Hisarı yapıldı ama İstanbul alınamadı. II. Murad zamanında yapılan kuşatma da (1422) aynı sonucu vermiştir.