YÜKSELME DÖNEMİ (1453–1579)

Osmanlı Devleti’ne Avrupalılar; Osmanlı imparatorluğu (Ottoman Empire) adını verirler. Gerçekten de Osmanlı devleti çeşitli din, mezhep, dil ve soya sahip milletleri barındıran bir imparatorluk haline 15.yüzyılın II. yarısından itibaren gelmiştir. Bu durum Osmanlı Devleti’nin 150 yıl gibi bir süre içinde bir uç beyliğinden bir “dünya” devleti haline geldiğini gösterir ki bu nedenle de bazı tarihçiler İstanbul’un fethini “yükselme dönemi” olarak bilinen dönemin başlangıcı olarak kabul etmişlerdir. Devletin resmi adı Devlet-i Âliye-i Osmaniye (Yüce Osmanlı Devleti) idi.

Yükselme Dönemi Hükümdarları:

Fatih Sultan Mehmet (1451–1481)

II. Beyazıt (1481–1512)

Yavuz Sultan Selim (1512–1520)

Kanuni Sultan Süleyman (1520–1566)

II. Selim (1566–1574)

III. Murad (1574–1595)

***Yükselme dönemi Sadrazam Sokollu’nun ölümü ile 1579’da biter.

Bu dönemde Osmanlılar; devlet kurumlarının oluşturulmasını tamamlamış ve yaptığı fetihler ile bölge devleti olmaktan çıkarak dünya devleti haline gelmiştir. Osmanlı padişahlarına Orta Asya geleneğine uygun olarak “han” veya “sultan” unvanı verilmiştir. Halifelik unvanı çok daha ileriki dönemlerde kullanılacaktır.