Bu sıralarda Damat Ferit Paşa yeniden sadrazam olmuştu. TBMM'nin açılmasını istemiyordu. Mustafa Kemal ve arkadaşla­rının yürüttükleri mücadelenin yanlış oldu­ğunu savunuyordu.

Mustafa Kemal hakkında idam kararı çı­kardılar.

Halkın dinî duyguları istismar edilerek bir takım isyanlar çıkartıldı. Bu ayaklanmaları işgalci devletler de des­tekledi. Amaçları TBMM’Yİ ortadan kaldır­maktı.

1-İSTANBUL HÜKÜMETİNİN ÇIKARTIĞI AYAKLANMALAR

a)Ahmet Anzavur Ayaklanması

b)Millî kuvvetleri yok etmek için Kuva-yi inzibatiye (Halife Ordusu) adıyla yeni bir ordu ku­ruldu. Bu ordu, Kuva-yi Milliye birliklerine saldırdı ise de püskürtüldü.

2-İSTANBUL HÜKÜMETİ İLE İŞGALCİ GÜÇLERİN BİRLİKTE ÇIKARTTIĞI AYAKLANMALAR

a)Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı ayaklan­ması

b)Konya ayaklanması

c)Afyon ayaklanması

d)Millî aşireti ayaklanması (Urfa)

e)Yozgat ayaklanması

3-AZINLIKLARIN ÇIKARTTIĞI AYAKLANMALAR

a)Pontus Rum Ayaklanması

b)Ermeni intikamcıları

4-KUVA-Yİ MİLLİYE YANLISI OLUP SONRADAN AYAKLANANLAR

a)Çerkez Ethem ayaklanması

b)Demirci Mehmet Efe ayaklanması

TBMM'NİN BU AYAKLANMALARI ÖNLEMEK İÇİN ALDIĞI ÖNLEMLER

-Damat Ferit Paşa vatan haini ilân edildi.

-Hiyanet-i  Vataniye kanunu çıkarıldı  ve İstiklâl Mahkemeleri kuruldu.

-İstanbul Hükümeti ile haberleşmeler ke­sildi.

-TBMM'ye karşı çıkanlar cezalandırıldı ve TBMM'nin otoritesi sağlandı.

-Ankara Müftüsü tarafından fetva yayın­landı.

-Kuva-yı Milliye Birliklerinin bu isyanların bastırılmasında büyük faydaları oldu.