27 Aralık 1919

Mustafa Kemal, gelişmeleri yakından izle­yebilmek için Temsil Heyeti ile birlikte Ankara'ya geldi. Çünkü:

-Ankara, ulaşım ve haberleşme bakımından İstanbul ve diğer şehirlere ve Batı Cephesine yakın idi. Aynı zamanda güvenlikli bir konuma sahipti. Henüz işgale uğramamıştı.