Bu konuda açıklayacağım konunun temelinde Türkiye'nin bulunmuş olduğu enlem ve boylam derecelerine bağlı olan özelliklerdir. Bu açıklamaya bağlı olarak özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz.

1.KYK'de ılıman iklim kuşağındadır.

2.Doğusu ile batısı arasında 19°'lik boylam farkı vardır. Bunun sonucu olarak 76 dk.lık yerel saat farkı vardır (19x4=76 dk.).

3.Dört mevsim belirgin olarak yaşanır.(Ilıman kuşakta yer almasından dolayı)

4.Güneş ışınları hiçbir zaman dik açıyla düşmez. Dönenceler arasında olmadığı için)

5.Yurdumuzda bir cismin gölgesi bütün yıl kuzeye düşer.(Kuzey yarım kürede olduğu için)

6.Güney kıyılarımızın sıcaklığı kuzey kıyılarımızdan yıllık ortalamada 7-8°C daha yüksektir.(Daha güneyde olduğu için. Diğer bir ifade ile ekvatora daha yakın olduğu için)

7.Akdeniz'in tuzluluk oranı Karadeniz'den daha yüksektir.(Ekvatora yakınlık)

8.Kışın görülen yağışlar cephesel kökenlidir.(Akdeniz iklim kuşağında yer aldığı için)

9.Yurdumuza kuzeyden esen rüzgarların soğutucu, güneyden esen rüzgarların da sıcaklığı artırıcı etki yapması.(Kuzey yarım kürede olduğu için)

10.Buzulların etkisi azdır.

11.2.ve 3. saat dilimleri arasında yer alır.

12.Meridyenler arası mesafe ve çizgisel hız kuzeye gidildikçe azalır.

13.Dağların güneye bakan yamaçları devamlı kuzey yamaçlardan daha sıcaktır.

14.Güneyden eser rüzgarlar sıcaklığı arttırır.

Soru:Bir yerin matematiksel konumu neyi gösterir.

A)Büyük denizlere olan uzaklığını

B)İşlek deniz ve karayollarına göre konumunu

C)Büyük kentlere olan uzaklığını

D)Deniz yüzeyinden olan yüksekliğini

E)Ekvatora ve başlangıç meridyenine göre yerini

Çözüm:Bu soru 88 ÖSS sınavında sorulan bir soru idi.Buna bağlı olarak matematiksel konum bir yerin enlem ve boylamına bağlı olarak ortaya çıkan özelliklerin tümü olduğu için cevap(E)seçeneğidir.