Özel Konum

Özel konum dendiği zaman aklımıza ilk gelen şeyin "kendine özgü özelliği" olduğunu biliyoruz. Bu özelliklerine bağlı olarak birtakım etkiler ortaya çıkar.

Bunları maddeler halinde verir isek:

1.     Türkiye Asya ,Avrupa ve Afrika'nın birbirine çok yakın olduğu bir yerde bulunmaktadır.Bundan dolayı Türkiye'nin tabii bir körü görevi vardır.

2.     Türkiye'nin kara sınırlarının uzun olmasından dolayı bu sınırların korunması için yapılan askeri harcamalar fazladır.

3.     Deniz kıyılarımızın fazla olmasından dolayı kıyı turizmi ve balıkçılık önemli bir gelir kaynağıdır.

4.     İstanbul ve Çanakkale boğazlarının varlığından dolayı Türkiye'nin stratejik önemi vardır.Bundan dolayı dış güçler açısından devamlı  tehdit edilmekteyiz.

5.     Orta Doğu ülkelerine komşu olmamızdan dolayı petrol ürünlerini daha ucuza alabilmekteyiz.

6.     Eski uygarlıklara yerleşim yeri olduğu için tarihi eser bakımından zengin bir konumu vardır.bundan dolayı turizm açısından önemli bir yere sahiptir.

7.     Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesinden dolayı aynı anda farklı iklim özellikleri görülür.Buna bağlı olarak sıcaklıklar batıdan doğuya doğru gidildikçe azalır.

8.     Dağların uzanış yönünden dolayı denizel etki iç kısımlara giremez.(Ege bölgesi hariç)

9.     Gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasındaki fark fazladır.(Yükseltinin Fazla Olması)