Alfabemizde 21 tane sessiz (ünsüz), 8 tane sesli (ünlü) toplam 29 tane harf (ses) vardır.

21 Adet sessiz harfi kendine özgü özelliklerine göre sınıflandırıp, gramer ve dilbilgisi kuralları çerçevesinde ele almaya çalışacağız.

Ünsüz Benzeşmesi

Sert ünsüzlerle biten sözcükten sonra gelen eklerin başındaki "c, d, g" ünsüzleri sözcük sonundaki seslerle benzeşerek sertleşir. Buna "benzeşme" denir.

Örnekler:

Ağaç kelimesi üzerine -dan, -den, -tan, -ten eklerinden uygun olanını getirelim.

Ağaç-dan: Yanlış

Ağaç-tan: Doğru

Diş kelimesi üzerine -ci, -cı, -çi, -çı eklerinden uygun olanını getirelim.

Diş-ci: Yanlış

Diş-çi: Doğru

Dolap kelimesi üzerine -dan, -den, -tan, -ten eklerinden uygun olanını getirelim.

Dolap-dan: Yanlış

Dolap-tan: Doğru

Çalış kelimesi üzerine -gan, -gen, -kan, -ken eklerinden uygun olanını getirelim.

Çalış-gan: Yanlış

Çalış-kan: Doğru