YER ŞEKİLLERİNİ GÖSTERME YÖNTEMLERİ

Renklendirme Yöntemi: Fiziki haritalarda kullanılır. Her renk belirli bir yüksekliği göstermek için kullanılır. Deniz ve okyanuslarda mavi renk kullanılır. Mavinin rengi koyulaştıkça derinlik artar.

Yükselti Basamakları (m)        Renkleri

0-200                                      Yeşil

200-500                                  Açık Yeşil( Açık Sarı)

500-1000                                Sarı

1000-1500                              Turuncu

1500-2000                              Açık Kahverengi

2000m ve sonrası                   Koyu kahverengi

Gölgelendirme yöntemi: Haritanın bir köşesinden 45 derecilik bir eğim ile ışın demetlerinin gönderilmesi neticesinde çizilir. Bunun sonucunda ışın alan yerler açık: Işın almayan yerler ise koyu renkler ile gösterilir. Çok kullanışlı bir yöntem değildir.

Tarama Yöntemi: Bu yöntemde eğim oranlarıyla ilgili bilgi sahibi olmak mümkündür. Eğimin fazla olduğu yerlerde Çizgiler=Kalın, Sık ve Kısadır. Eğimin az olduğu yerlerde ise: Çizgiler= İnce, Seyrek ve Uzundur.

Kabartma Yöntemi: Gerçeği en iyi yansıtan çizimdir. Ama yapımının zor olması, Maliyetinin fazla olması ve Taşıma güçlüklerinden dolayı fazla yaygın bir yöntem değildir.

İzohips Yöntemi: Aynı yükseltiye sahip noktaların birleştirilmesiyle çizilen haritalardır. En fazla kullanılan yöntemdir.

ÖZELLİKLERİ

1.İç içe geçmiş kapalı eğrilerdir.

2.Birbirlerini kesmezler. Ama Falez ve Kanyonlarda birbirlerine çok yakın geçerler.

3.Aralarındaki yükselti farkları sabittir.

4.Bir çizgi üzerindeki bütün noktaların yükseltileri eşittir.

5.En büyük halka en alçak yeri, en küçük halka ise en yüksek yeri gösterir.

6.içte bulunan eğri dışta bulunan eğriden daha yüksektir.

7.Akarsuyun karşılıklı iki tarafındaki eğrilerin yükseltileri eşittir.

8.Birbirini çevrelemeyen iki eğrinin yükseltileri eşittir.

9.Sıfır metre eğrisi deniz kenarından geçmektedir.

10.İzohipslerin sık geçtiği yerde: Eğim fazla, seyrek geçtiği yerlerde eğim azdır.

11.İzohipslerin sık geçtiği yerde:

a)Eğim fazladır

b)Akarsuyun aşındırması ve hızı fazladır.

c)Dağa tırmanma zordur.

d)Deniz birdenbire derinleşir.

e)Kıta sahanlığı dardır.

f)Ulaşım güçtür.

g)Heyelan ihtimali fazladır.

h)Akarsuyun aşındırma potansiyeli fazladır.

12.İki tepe veya sırt arasında kalan düz kısma Boyun adı verilir.

13.İzohipsler tepeye göre vadilerde iç bükey, yamaçlarda dış bükey olurlar.(Yani V.nin sivri ucu izlendiğinde yükselti artıyor ise Vadi, azalıyorsa Sırttır.

14.Çevresine göre çepeçevre yükseklik gösteren kabartılara Tepe denir.

15.Oklarla gösterilen yerde Çanak vardır.

16. Nokta ile gösterilen yer Tepedir.