ORMANLAR

Türkiye topraklarının %26 oranındaki bölümü orman rejimi altındadır. İyi vasıflı, verimli ormanların kapladığı alan yalnızca %13 gibi çok düşük bir miktarı oluşturmaktadır. Ülkede kişi başına düşen verimli orman alanı ise 0.14 hektardır.

Türkiyede ormanların dağılışında en fazla yağış miktarı etkilidir. Yağışların fazla olduğu kıyı bölgeler orman bakımından da zengindir.  Doğu Karadeniz kıyıları hariç tahrip edilen ormanların kendini yenilemesi yurdumuzun birçok yerinde zordur.

Ormanlarımızın Coğrafi Bölgelere Göre Dağılış Oranları

1.      Karadeniz Bölgesi %25

2.      Akdeniz Bölgesi %24

3.      Ege Bölgesi % 17

4.      Marmara Bölgesi %13

5.      Doğu Anadolu Bölgesi  %11

6.      İç Anadolu Bölgesi %7

7.      G.Doğu Anadolu Bölgesi %3 

Ülkede ormancılık sektöründe kamu ve özel kesim olarak yılda ortalama 29 milyon metreküp dolayında odun imalatı yapılmaktadır. Bunun yaklaşık % 68'i yakacak odun olarak kullanılmaktadır. Yurtiçi arz açığının kapatılması için 1985 yılından bu yana her yıl önemli miktarlarda odun ithalatı yapılmaktadır.

Ormanların toz emici özelliği vardır.

Ormanların gürültüyü azaltıcı özelliği vardır. 

Erozyonu  ve sel oluşumunu önler.

Ormanlar; bir ısı tamponu gibi görev yapar. Sıcağı ve soğuğu dengeler. Yaz  sıcaklığını 5-8.5 ºC azaltırken, kış sıcaklığını da 1.5-2.8 ºC arttırır. Kuru havalarda bile havanın nemini sabit tutar.

Ormanlar; birçok yabani hayvan ve kuşların yanı sıra, çeşitli yiyecekleri barındırması nedeniyle besin kaynakları açısından önemli bir ortamdır. 

Ormanlar biyolojik dengeyi korur. Yapraklı ağaçlardan meydana gelen bir bir bölgede 50 kuş türü yaşayabilir. 

Ormanlar; ağaçsız bir alana göre 8 kat fazla humus oluşturur ve toprak canlılarının yaşamasına olanak sağlar. 

Ormanlar; egsoz ve benzeri zehirli gazları, kirli suları filtre ederek temizler.

üretir. Ülkenin akciğeridirler.

Orman ürünleri, Asli Orman Ürünleri ve Tali Orman Ürünleri olmak üzere 2  kategori altında toplanmaktadır.

ASIL ORMAN ÜRÜNLERİ

Tomruk ,Tel ve Maden Direği ,Sanayi  ve Kağıtlık Odun, Lif- Yonga Odunu Yakacak Odun gibi.

TALİ ORMAN ÜRÜNLERİ

Reçine, Çıra, Sığla yağı, Defne, Şimşir Kök Odunu, Kekik, Ada Çayı, Çam Fıstığı, her çeşit bitki soğanı, Mantarlar, Kozalak gibi. 

ORMANLARIN KORUNMASI

Orman yangınları önlenmeli .

Orman içinde ulaşımın çabuk sağlanabilmesi için yollar yapılmalı.

Eğitilmiş yangın söndürme ve haberleşme ekipleri bulundurmak.

Yangınların yayılmasını önlemek için yer yer boşluklar bırakmak.

Kaçak kesimler önlenmeli.

Orman içinde hayvan otlatmamak  (kıl keçisi).

Yakacak olarak odun kullanımı azaltılmalı.

Orman köylerine yeni iş ve geçim kaynakları oluşturulmalıdır.