Yerkabuğunun oluşumunu yapısını ve gelişimini jeoloji bilimi inceler. Dünyada bu zamana gelinceye kadar çeşitli zamanlar(Evreler) geçirmiştir. Bu zamanlar hakkındaki bilgileri özellikle Fosillerden alınmaktadır. Bunlar bitki ve hayvan kalıntılarından oluşmaktadır. Buna bağlı olarak zamanları şu şekilde sıralayabiliriz.

1.İlkel Zaman:

a)  Prekambriyen ve Arkeen isimli dönemlerden oluşmaktadır.

b)  Kıta çekirdeklerinin oluştuğu zamandır.(Doğu Avrupa,Afrika,Kanada,Suriye ve Arabistan platoları)

c)   Su yosunu(Alg) türünden ilk bitkilerin ortaya çıkması

d)  Yaklaşık 4 milyar yıl sürmüştür.

2.Birinci Zaman:

a)Permiyen,Karbonifer,Devoniyen,Silüriyen ve Karbonifer adında dönemlerden oluşurlar.

b)Hersiniyen ve Kaledoniyen sıra dağlarının oluşumu

c)Yer kabuğunun kırıklarla parçalanarak ayrı kıtalara bölünmeye başlaması

d)En önemli özelliği ise Zonguldak taşkömürü havzasının oluştuğu zamandır.

e)345-370 milyon yıl sürmüştür.

f)Karbonlaşmanın meydana geldiği zamandır.

3.İkinci Zaman:

a)Tirias,Jura ve kratese dönemlerinden oluşmuştur.

b)160-170 milyon yıl sürmüştür.

c)Çukur alanlarda birikmeler meydana gelmiştir.

d)Alp kıvrımlarına ortam hazırlanmıştır.

e)Dinozorlar dönemidir.

4.Üçüncü Zaman:

a)Pliyosen,Miosen,Oligosen,Eosen ve Paleoasen isimli dönemleri vardır.

b)63-80 milyon yıl arası sürmüştür.

c)Günümüzdeki yer şekillerinin oluştuğu dönemdir.

d)Alp-Himalaya kıvrım sisteminin oluştuğu dönemdir.

e)Türkiyedeki Toros ve Kuzey Anadolu dağları bu kuşakta yer alır.

f)Atlas Hint Okyanusları ve Türkiye'nin günümüzdeki konumunu almalarında önemli bir yeri vardır.

g)Petrol, Linyit,Tuz ve Boraksit yataklarının oluştuğu zamandır.

h)Düz bir durumda olan Türkiye bu dönemde tekrar yükselmiştir.

5.Dördüncü Zaman:

Kendi içinde 2 ye ayrılır.

1. zaman (Buzul Çağı)

a)Buzul çağı olarak bilinir.

b)2,5 milyon yıl sürmüştür.(Buzul çağı)

c)Şiddetli soğumalar neticesinde İskandinavya kuzey batı Avrupa, Kanada buz altında kalmıştır.

d)Ege Çanakkale ve İstanbul boğazlarının oluştuğu zamandır.

e)İnsanların oluştuğu zamandır.

2. zaman ise buzul sonrası yani şuan içinde olduğumuz zaman:

a)11 bin yıl sürmüştür.

b)İklim bu günkü halini almıştır.

c)İngiltere Avrupa’dan koparak bir ada olmuştur.

d)Hayvanlar evcilleştirilmiş ve kültür bitkileri oluşmuştur.