İKLİM: Bir yerde görülen atmosfer olaylarının uzun yıllar göstermiş olduğu ortalama duruma denir.(Karasal İklim gibi)İklimi inceleyen bilim dalına Klimatoloji denir. İklim genel anlamınya insnın çevre ile ileşkilerinde birebir kullandıkları ve kendilerini ona göre yön verdikleri bir olaydır. İnsan oluğlu yıllardan buyana yaşamış oldukları İklimmi tanımaya ve bu tanımanın sonucunda kendi hayatlarında ki etkileir azaltmaya çalışmışlardır. Ama toplumun seviyesi ne kadar yüksek olursa olsun İklimin etkisini hiçbir zaman ortadan kaldıramamışlardır. Yapılan sadece İklimin etkilerini aza indirebilmektir. İklimin insan üzerinde pek çok etkisi vardır:

1.Yetiştirilen ürünler ve ekonomik etkinlikler.

2.Toprak özellikleri

3.Ulaştırma

4.Evlerin özellikleri

5.Deniz suyunun tuzluluk dereceleri

6.Göllerin oluşumu ve Hayvan türleri

7.İnsanların yeryüzüne dağılışı

8.Mekanik ve kimyasal çözülmede,

9.Turizmde        

10.İnsanların giysisinde

Bu ve buna benzer birçok noktada insanın yaşamına yön vermektedir.

HAVA DURUMU: Bir yerde görülen atmosfer olaylarının göstermiş olduğu ortalama duruma denir. Hava durumunu inceleyen bilim dalına ise Meteoroloji denir.

Meteoroloji ile Klimatolojiyi birbirinden ayıran en önemli faktör: Meteoroloji hava olaylarının bütün ayrıntılarını inceler, Klimatoloji ise bu sonuçlardan yararlanarak coğrafi çevre üzerindeki etkisini inceleyerek araştırma yapar.

Meteoroloji istasyonları iki şekilde ölçüm yaparlar bunlar içinde Sinoptik Gözlem:7,14 ve 21 saatlerinde yapılan rasatların yani gözlemlerin ortalamasının alınmasıdır. Sinoptik haritalar günlük yapılır. 2. si ise Fenolojik  Gözlemlerdir ki buda kültür bitkilerinin ekilme, çimlenme, olgunlaşma ve toplanma zamanlarının yazılması suretiyle yapılan gözlemlerdir.

HAVA KÜTLESİ: Atmosferin sıcaklık ve nem bakımından benzer özellikler gösteren geniş parçalarına denir.