Dünyanın Yörüngesinin Elips Olmasının Sonuçları

DÜNYANIN GÜNEŞ ETRAFINDAKİ YÖRÜNGESİ

Dünyanın Güneş etrafında dönerken takip etmiş olduğu yola Yörünge adı verilir. Bu yörüngede 365 gün 6 saate turunu tamamlar. Bu dönüş esnasında yörüngenin elips olmasından dolayı bazen güneşe yaklaşır bazan de uzaklaşır. Dünyanın güneşe yaklaşması durumuna Günberi (Perihel), uzaklaşması durumuna ise Günöte (Aphel) adı verilir.

Bu yaklaşma ve uzaklaşma esnasında dünyanın ısınmasında bir etkisi yoktur. Çünkü Dünyanın güneşe en yakın olduğu tarih olan 3-4 Ocakta Kuzey yarım kürede kış yaşanırken: Dünyanın Güneşe yakın olduğu tarihte yani 4 Temmuzda Kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanır. Yörüngede meydana gelebilecek en ufak değişiklikte bile dünyanın sonu olabilir. Şöyle ki  Güneşe dünyanın 1 milimikron yaklaşması durumunda dünyadaki sıcaklıklar çok fazla artacak;1 Milimikron uzaklaşması halinde dünya buzlaşmaya başlayacaktı. Bu değişikliklerin sonucunda:

DÜNYANIN YÖRÜNGESİNİN ELİPS OLMASININ SONUÇLARI

Dünyanın Güneş etrafında dönerken takip etmiş olduğu yola Yörünge adı verilir. Bu yörüngede 365 gün 6 saate turunu tamamlar. Bu dönüş esnasında yörüngenin elips olmasından dolayı bazen güneşe yaklaşır bazan de uzaklaşır. Dünyanın güneşe yaklaşması durumuna Günberi(Perihel),uzaklaşması durumuna ise Günöte(Aphel)adı verilir. Bu yaklaşma ve uzaklaşma esnasında dünyanın ısınmasında bir etkisi yoktur. Çünkü Dünyanın güneşe en yakın olduğu tarih olan 3-4 Ocakta Kuzey yarım kürede kış yaşanırken: Dünyanın Güneşe yakın olduğu tarihte yani 4 Temmuzda Kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanır. Yörüngede meydana gelebilecek en ufak değişiklikte bile dünyanın sonu olabilir. Şöyle ki  Güneşe dünyanın 1 milimikron yaklaşması durumunda dünyadaki sıcaklıklar çok fazla artacak;1 Milimikron uzaklaşması halinde dünya buzlaşmaya başlayacaktı. Bu değişikliklerin sonucunda:

AYLAR                         Güney Yarım Küredeki Yaz Süresi

Aralık                                         31

Ocak                                          31

Şubat                                         28

Toplam                                       90

AYLAR                         Kuzey Yarım Kürede Yaz Süresi

Haziran                                      30

Temmuz                                      31

Ağustos                                       31

Toplam                                        92

Dünyanın güneşe en yakın olduğu 3 Temmuzda dünya yavaş döner. Kuzey yarım kürede yaz, Güney yarım kürede kış yaşanmasından dolayı Kuzey yarım kürede  yaz süresi güney yarım  kış süresi iki gün fazladır.

Dönmenin hızına bağlı olarak Kuzey yarımkürenin sonbahar, Güney yarımkürenin İlkbahar gündönümü iki gün gecikme ile 23 Eylülde gerçekleşir.

Yine hıza bağlı olarak artık yıla bağlı olarak şubat ayı 4 yılda bir 29 çeker. (365 gün altı saatin 6 saati 4 yılda bir gün eder)

Dünyanın Yörüngesi Elips değil de Yuvarlak Olsa idi

1.Dünya ile Güneş arasındaki mesafe değişmezdi

2.Mevsim süreleri değişmezdi

3.Sonbahar ve İlkbahar gündönümündeki 2 günlük gecikme meydana gelmez.

4.Şubat ayı 30 veya 31 çeker.