DÜNYANIN YILLIK HAREKETİNİN SONUÇLARI

Dünya güneş çevresindeki bir turunu 365 dün altı saatte tamamlar. Bu turuna yıllık hareket adı verilir.

Bu hareketinin sonucunda:

Bir yıl oluşur.

Dünyanın konumu güneşe göre değişir.

Güneş ışınlarının yere düşme açısı değişir.

Mevsimler oluşur ve buna bağlı olarak mevsimsel ısı farkları oluşur.

Güneşin doğduğu ve battığı konum değişir.

Mevsimlerin oluşmasının temel nedeni eksen eğikliğidir.Eksen Eğikliği olmasaydı Dünya güneş etrafında ne kadar dönerse dönsün mevsimler oluşmayacak idi.Ama ayrıca eksen eğikliği olsa ama Dünya Güneş çevresinde dönmeseydi yine mevsimler oluşmazdı.Bunun neticesinde Mevsimlerin oluşmasının birinci sebebi eksen eğikliği ikinci sebebi ise Dünyanın Güneş etrafında dönmesidir.

Bu ifadelere bağlı olarak Güneş ışınlarının bir noktaya dik düşmesi ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalır.Bundan dolayı Güneş ışınlarının ne dik;nede eğik geldiği orta kuşakta mevsimler belirgin olarak yaşanır.Bu bölgelerde güneş ışınlarının ne zaman dik veya ne zaman hangi açıyla geldiğini bulmamız. mümkün olur.Ama bunun için güneş ışınlarının hangi tarihte nereye dik geldiğinin bilinmesi gerekir.

Gün dönümü tarihleri                         Güneş ışınlarının Dik düştüğü Yerler         

21 Aralık                                                Oğlak Dönencesi

21 Mart                                                 Ekvator

21 Haziran                                            Yengeç

23 Eylül                                                  Ekvator

Yukarıda bulunana tablonun kesinlikle ezberlenmesi gerekmektedir. Bu ifadelerin öğrenilmesi sonucunda herhangi bir enleme güneş ışınlarının hangi açıyla geldiğini bulmamız kolay olur.Bundan sonra:

Düşme açısı sorulan enlem ile güneş ışınlarının dik düştüğü yerin enlemi arasındaki fark bulunur. Bu farkın bulunmasındaki esas faktör: Merkezin ikisi de kuzeyde veya  güneyde ise çıkartılır.Biri kuzeyde diğeri güneyde ise toplanır.

Bulunan fark 90'dan çıkartılır.

SORU: 21 haziran tarihinde güneş ışınları 40 derece  KUZEY enlemine kaç derecelik açı ile alır.

ÇÖZÜM: Bu işlemin yapımında kolaylık sağlaması açısından bir düşünelim. 21 Haziran tarihinde güneş ışınları Kuzey yarım küreye dik bir açıyla düştüğüne göre 40 derece enlemine de büyük bir açıyla gelmesi gerekir. O halde

40-23=17 (23 güneş ışınlarının 21 haziranda dik düştüğü Yengeç dönencesidir.) 90-17= 73 (o halde güneş ışınları 40 derce enlemine  73 derecelik açıyla düşer.)

SORU: 21 Aralık tarihinde 40 derece kuzey enlemine kaç derecelik açı ile düşer.

ÇÖZÜM: Yine şunu bilmemiz gerekir: 21 Aralıkta güneş ışınları kuzey enlemine eğik açıyla düşer.Zaten bunun neticesinde 21 Aralık tarihinde Türkiye'de kış mevsimi yaşanmaz mı.O halde:

40+23=63(Burada işlem toplamadır.Çünkü 23 Oğlak dönencesi Güney yarım kürededir.) 90-63=27 (O halde güneş ışınları 40 derece enlemine 21 Aralıkta 27 derecelik açıyla gelir.)

Ekvator ile Yer Ekseni Arasındaki Açı: 90 derece

Ekliptik ile Yer Ekseni Arasındaki Açı: 66 derece 33 dakika

Ekvator ile Ekliptik Arasındaki Açı: 23 derece 27 dakika