Dünyanın şekli ve sonuçları dendiği  zaman akla gelmesi gereken ilk şey sayısal ifadeler sonucunda ortaya çıkan sonuçlarıdır.

Bunlar ise:

Dünya'nın tam bir ekvator uzunluğu 40076km iken tam bir meridyen uzunluğu 40009 km dir.bu sayısal ifadeleri akılda kolay tutabilmek için bence en kolay yol ezberlemektir.tabi ki bu şaka .en kolay yol ekvator uzunluğundan meridyen uzunluğunu çıkardığınız zaman yani 40076-40009=67 dir.burada dikkatini çektiğim husus 40076'nın son iki rakamının tersinin çıkartma işleminin sonucunu göstermesidir.

Ekvatorun yarıçapı 6378 km iken kutuplar yarın yarı çapı 6357 km dir. Buna bağlı olarak aralarındaki fark 21 km dir.

Yukarıdaki sayısal ifadeler doğrultusunda şunları söyleyebiliriz ki bunlarda dünyanın şeklinin sonuçlarıdır:

a)Tam bir ekvator dairesini uzunluğu tam bir meridyen dairesinin uzunluğundan 67 km daha uzundur.

b)Ekvatorda çekim kuvveti az ikin kutuplarda çoktur(bunda 2.sayısal ifadenin etkisi belirgindir.

 

Dünyanın kendisine has şekline geoid denir.

 

DÜNYANIN KÜRESELLİĞİNİN SONUÇLARI

Dünyanı bir yarısı aydınlık iken diğer yarısı karanlıktır. Yani gece ile gündüz oluşur.(bazı kitaplarda bu bilgi dünyanın dönmesi sonucunda oluşur ifadesi vardır. Ama dünya dönmeseydi de gece ve gündüz yine oluşacak idi)

İlkokuldan beri duyduğumuz sahile yanaşan bir gemini önce dumanı sonra bacası sonra güvertesi ve geminin tamamı görülür.

Paralellerin uzunlukları ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kısalır.

Meridyenlerin arası ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe daralır.

Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe güneşin dünya yüzeyi ile yaptığı açı artar. Bundan dolayı güneş daha fazla yüzeyi ısıtmak durumunda kaldığı için enerjisi düşerek ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe  sıcaklık azalır.

Güneş ekvatora daha yakın olduğu için dünyanın dönüş hızı (çizgisel hızı)ekvatorda fazla iken kutuplarda azdır. Bundan dolayı ekvatordaki savrulma fazla iken kutuplardaki savrulma  azdır.

Ekvatordaki ısınmanın fazlalığına bağlı olarak Termik Alçak Basınç kutuplardaki ısınmanın azlığına bağlı olarak Termik Yüksek Basınç oluşur.

Dünya bir düzlem üzerine aktarılmak istendiğinde bozulmalar olur.

Dünyanın dönüş hızın ekvatorda fazla olmasından dolayı ekvatorda güneş hızlı doğar ve hızlı batar. Yani güneşin doğuşunu ekvatordakiler daha kısa görürken kutuplara doğru gidildikçe bu süre uzar.

Küresellikten dolayı harita çizimlerinde bozulmalar meydana gelir.

Kutup yıldızının görünüm açısı değişir. Buna bağlı olarak güney yarım kürede kutup yıldızı görülmediği gibi kuzey yarım kürede ki herhangi bir yerin enlemi ne ise kutup yıldızını bulunduğu enlem derecesi olan açıyla görür.Konya 39 derece kuzey enleminde bulunduğu için kutup yıldızını 39 derecelik açıkla görülür.

Atmosferin kalınlığı Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalır.

Bir noktadan sürekli aynı yöne gidilirse aynı noktaya çıkılır.