RÜZGARLAR

Bitki örtüsünden yoksun arazilerde yerden kopardıkları malzemeleri havalandırarak taşıma ve çarparak aşındırırlar ve güçlerinin bittiği yerlerde biriktirirler.

Rüzgar Aşınım Şekilleri:

Yardang: En tipik aşınım şeklidir. Killi, kumlu ve milli arazileri aşındırır.  Oyuklar arası keskin sırtlar vardır.

Hamada ve Serir: (Kayalık Çöller):Çıplak an kayadan oluşur. Üstteki malzemenin alınmasıyla oluşan kayalıktır. Orta Asya ve Arabistan da görülür.

Mantar Kaya (Tafonni) Rüzgarın dirençsiz olan alttaki kayacı aşındırarak oluşturdukları mantara benzer şekle denir.

Şahit Tepeler: Etrafına göre ortada tek kalan tepelerdir.

Birikim Şekilleri:

Rüzgarın taşıdığı malzemeyi gücünün azaldığı veya önüne bir engel çıktığı zaman malzemeyi bırakmasıyla oluşan şekillerdir.

Kumul:Rüzgârların biriktirdiği kum yığınlarıdır.

Barkan:8-10 m yüksekliğindeki hilale benzer şekillere denir.

Lös: İnce kum ve kireç taşlarından oluşan kurak ve yarı kurak alanlarda görülen taşınmış ve verimli adacıklardır.