1.Yerli Kaya gölleri:

a)Tektonik Göller: yerkabuğunda kırılma veya kıvrılmayla oluşan çanaklardaki göllerdir. En derin göl Baykaldır.(1741 m.),Lut,Hazar,Çad,Sapanca,İznik, Ulubat,Manyas,Simav,Beyşehir,Burdur,Acıgöl,Tuz Gölü,Tuzla,Seyfe,Hazan Gölleri.

b)Krater gölü: Krater, Kaldera ve Maarların dolmasıyla oluşan göllerdir. Nemrut, Meke Tuzlası(Karapınar),Acı gö(Karapınar) ve Gölcük(Isparta)

c)Karstik Göller: Karstik alnlarda erimeyle oluşan göllerdir. Elmalı, Ketsel, Salda,Obru,Beyşehir,Eğirdir,Burdur,Acıgöl,Kovada ve Suğla gölleri

d)Sirk Gölleri: Buzul aşımasıyla oluşan çanakların içindeki buzların erimesiyle oluşan göllerdir. Ağrı, Cilo,Kaçkar,Uludağ,Aladağ ve Boklarlarda

2.Set Gölleri:

a)Alüvyon Set Gölleri: Akarsu önünün yan derelerden inen sularla veya birikinti konilerinin kapamasıyla oluşan göllerdir. Moğan,Eğmir,Köyceğiz,Bafa ve Uzungöl

b)Heyelan Set Gölü: Akarsu önlerinin heyelanlarla kapanmasıyla oluşur. Bazen önü kapanan akarsu taşarak çağlayanlar oluşturur. Tortum ve Çağlayanı,Sera ,Abant,Yedi göller

c)Kıyı Set Gölü: Kıyı önlerinin kıyı kordonlarıyla kapanmasıyla oluşur. Terkos,Küçük ve Büyük Çekmece, Çukurova’da Akyatan,Bafra,Balık, Çarşambada Dumanlı,Siverek

d)Volkanik Set Gölü: Volkan patlamasıyla akarsu önlerinin kapanmasıyla oluşur. Van,Erçek,Çıldır,Nazik gölleri

e)Baraj Gölleri: İnsan eliyle yapılan ve doğal olmayan göllerdir. Bunlar genelde enerji üretiminde,sulamada ve akarsuyun akımını düzenlemek için yapılan göllerdir. Bunlar:

Kızılırmak üzerinde: Hirfanlı,Altın kaya,Kesik köprü

Fırat üzerinde: Keban,Atatürk,Karakaya

Seyhan üzerinde: Seyhan

Ceyhan üzerinde: Aslantaş

Dicle  üzerinde: Deve geçidi

Sakarya üzerinde: Hasan Polatkan

Yeşil ırmak üzerinde: Almus,Suat ve Hasan Uğurlu

Manavgat üzerinde: Oymapınar