Sevgili kardeşim,
Vatan ve millet uğrunda bana düşen vazifeyi ifa ettim. Artık gerisini size terk ediyorum. Yine cümlenize hakkımı helal ediyorum. Tabidir ki siz de helal edesiniz. Hemşiremin kemal-i hasret ile gözlerinden öperim. Muhterem amcamın ellerinden öperek dualarını her zaman beklerim. Çoluk çocuğumu evvela Cenab-ı Hakk'a sonra da vatan millete ve sizlere emanet ederim.

Sevgili valideme, aileme ve çocuklarıma güzel bakınız. Irzlarına dikkate ediniz. Maaşlarına mahsus icap  eden muamelelerin ifası için, arkadaşlardan alayımızın karargahında geçen zamanda alay katibi Şaban Hasan Efendi'ye yazdım. Bulunduğumuz fırkanın kumandanı Miralay Remzi Bey'dir. Alay kumandanı binbaşı Halil Bey'dir. Bu isimler size lazım olursa kendilerine müracaat edersiniz. Binbaşımız Şevki Bey de benim gibi tehlikede olduğu için sağ kalırsa ona da müracaat edersiniz. Kolordu kumandanımız malum olduğu üzere Esat Paşa'dır. Hayatım hakkında lazım gelen muamele için de katip efendiye yazdım. Oradaki hakkımı da çocuklarım için ararsanız sana çok rica ederim. Efrad-ı ailemi, validemi hiç bir vakit üzme. Daima rıfkla muamele et. Bana üzülmesinler. Ben mukaddes vatan vazifesi uğrunda terk-i hayat ettim. Bahtiyarım. Cenab-ı Hakk sizleri de bahtiyar buyursun. Baki cümlenizi Hakk'a emanet ederim. (18-19/02/331) Sedülbahir Civarında Selim Bey Çiftlikleri - KAZIM