• Bu zaferle, İngiliz-Fransız donanmalarının Marmara’ya girerek, İmparatorluğun başkenti İstanbul’u bir ay içinde ele geçirme planları suya düşürülmüş, böylece hükümet çevrelerinde beliren ve halka yansıyan İstanbul’u kaybetme korkusu ortadan kalkmıştır.
 • Türk ulusunun tarihini süsleyen çok sayıdaki zaferlerine, Çanakkale’de eklenmiştir.
 • Türk tarihinde yerini alan Çanakkale Muharebeleri, Mustafa Kemal gibi bir lider doğurmuştur.
 • Bu zafer Birinci Dünya Savaşı’nın bitiminden hemen sonra başlayacak olan Millî Mücadeleye esin kaynağı olmuştur.
 • Çanakkale Zaferi, İtilaf Devletleri’nin Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakarak, Almanya’nın güneydoğudan kuşatılmasını amaçlayan stratejisini boşa çıkarmış, böylece savaşın en az iki yıl daha uzamasına neden olmuştur.
 • Çanakkale Boğazı’nın kapatılıp Rusya’ya geçit verilmemesi, onu müttefiklerinin silâh ve malzeme yardımından yoksun etmekle kalmamış, yarım milyonu aşkın İngiliz ve Fransız askerini üzerine çekmekle, bu kuvvet Alman cephesinden uzak tutulmuş ve Almanya’nın doğu cephesindeki harekâtını kolaylaşmıştır.
 • Çanakkale’de Türk savunması aşılabilseydi eğer, Rusların Deli Petro’dan beri izledikleri, açık denizlere ulaşma politikası gerçek olacaktı.
 • Çanakkale Zaferi, İngiliz ve Fransızların yardımının Rusya’ya ulaşmasına olanak tanımamış, mahsur kalan Çarlık Rusya’sı içerden çökmüş, ardından Bolşevik ihtilali ortaya çıkmıştır.
 • Çanakkale Cephesi deniz ve kara harekâtıyla birlikte mütalaa edildiğinde görülür ki, bu cephede geçen muharebelerde İngiltere ve Fransa’nın bir yıl boyunca Gelibolu Yarımadası’nda yarım milyondan fazla bir kuvveti tutmak zorunda kalmasına neden olmuştur. Bu şekilde Çanakkale cephesi İtilaf Devletlerinin diğer cephelere kuvvet kaydırmasına engel olmuş dolayısı ile savaşın genel seyri etkilenmiştir.
 • İtilaf Devletleri’nin Çanakkale’deki başarısızlıkları henüz savaşa katılmamış olan Balkan Devletleri’nin tutumlarını da farklı yönlerde etkilemiştir. Bulgaristan, İttifak Devletlerinin yanında yer alırken, Romanya, Yunanistan ve İtalya bir süre daha savaşa tarafsız  kalmıştır.
 • Boğazın aşılamaması İngiltere ve Fransa’nın, siyasi ve askerî prestijini bir hayli sarsmış, özellikle İngiltere’nin denizlerdeki tartışılmaz üstünlüğü imajı ortadan kalkmıştır. Bu durum, adı geçen devletlerin sömürgelerinde bağımsızlık ve özgürlük akımlarının doğuşuna ve dolayısıyla dünya siyasi haritasını değiştiren bazı gelişmelere yol açmıştır.
 • Bu cephedeki savaş yüz binlerce insanın ölümüne ve sakat kalmasına neden olmuştur.

ÇANAKKALE CEPHESİNDEKİ İNSAN KAYBIMIZ

DÖNEM

SUBAY

ER

Genel Toplam

Şehit

Yaralı

Esir/ Kayıp

Toplam (a)

Şehit

Yaralı

Esir/ Kayıp

Hava değişimi

Hast. Ölen

Hast. Gön

Toplam(b)

(a+b)

25 Nisan 1915'den 18 Kasım 1915'e Kadar.

562

949

27

1.538

53.535

86.209

10.710

7.084

18.746

-

176.284

177.822

18–24 Kasım 1915

4

8

-

12

606

2.630

3

-

-

-

3.239

3.251

25 Kasım 1915'den 08 Aralık 1915'e Kadar

15

42

-

57

1.150

3.468

419

-

-

-

5.037

5.094

09 Aralık 1915'den 19 Aralık 1915'e Kadar

3

11

-

14

583

2.737

18

-

-

-

3.338

3.352

19–30 Aralık 1915

2

7

-

9

502

1.532

-

-

1.022

11.735

14.794

14.803

31 Aralık 1915'den 08 Ocak 1916'ya Kadar

3

-

-

3

119

271

-

-

529

2.265

3.184

3.187

Genel Toplam
589


1.017

27

1.633

56.495

96.847

11.150

7.084

20.297

14.000

205.876

207.509

Genel Şehit Toplamı : 57.084
Diğer Zayiat Toplamı: 150.425
Kaydedilmemiş kayıpların toplamı: 2.000
Toplam Zayiat: 249.509

(Korgeneral (E), İçişleri Eski Bakanı Selahattin Çetiner'in araştırmalarına göre)