Lise yıllarında fizik ve kimya okumuş olan herkes Amedeo Avogadronun adını bilir. Zira O, aynı basınç ve sıcaklıkta, eşit hacimdeki gazlar eşit sayıda molekül içerir şeklinde özetlenebilecek olan Avogadro Yasasını keşfeden ve bir gramda bulunan molekül sayısını ifade eden 6.0248 X10^23 rakamını yani Avogadro Sayısını bulan kişidir.

1776 yılında, İtalyanın Torino Kentinde doğan ünlü fizik ve kimya bilim adamı Amedeo Avogadro, aile geleneğini sürdürerek önce hukuk ve felsefe öğrenimi yaptı; 1789da felsefe, 1792de hukuk felsefesi diplomasını, birkaç yıl sonra da din hukukundan doktarasını aldı. Fakat çok geçmeden doğa bilimlerine ve fen bilimlerine duyduğu ilgi onu yoğun bir kendi kendine eğitim faaliyeti yapmaya yöneltti.

1800-1805 yılları arasında matematik ve fizik okudu. Bu sayede 1809da Vercelli Kraliyet Kolejinde matematik ve fizik eğitmenliği yapan Amedeo Avogadro, 1821de Torino Üniversitesinde yüksek fizik profesörü oldu. Donna Felicita Mezzi ile evliliğinden altı çocuğu oldu.

Amedeo Avogadro, kendinden iki yıl önce gazların bileşimi hakkında bazı önemli kanunları bulan Gay Lussacın çalışmalarından yararlandı ve Lussac Kanunlarını molekül teorisine uyguladı. Atom ile molekül arasındaki ayrımı da ilk kez farkeden ve buna işaret eden Avogadro, 1856da öldüğünde fizik ve kimya bilimlerine ve özellikle de Molekül Teorisine yaşamsal önemde katkılarda bulunmuştu.

Ünlü İtalyan bilim adamı Avogadro, 80 yaşında dünyaya gözlerini yumduğunda bilim dünyası, onun bilimsel katkılarının büyük öneminin farkına henüz varmamıştı. Onun bilimsel katkılarının büyüklüğünü ortaya çıkarmak bir başka İtalyan kimyacısı olan Cannizzaroya düştü.

1860 yılında yapılan bir bilimsel toplantının ardından, Avogadronun kimya alanında oynadığı büyük rol, tüm bilim dünyası tarafından kabul edildi. Avogadronun kendi adıyla anılan yasa ve sayı olmasaydı, kimya ve fiziğin bugünkü gelişkinlik düzeyine ulaşması düşünelemezdi. En önemli yapıtı; Cisimlerin Temel Moleküllerinin Bağıl Kütlelerini ve Bileşimlere Katılma Oranlarını Belirleme Yöntemi Üzerine Bir Denemedir.