İzmir kurtulmuştu. Çok tatlı bir yorgunlukla Ankara'ya hareket edecek­lerdi.

Trene binerler ve kompartımana çekilirler. Ertesi gün yaveri, Atatürk'ün kompartımanının kapısını çalar. Atatürk, yorgun, bitkin bir halde kravatını yıkamaktadır. Yaveri: "Paşam bu ne hâl, hiç uyumadınız herhalde, niye böy-lesiniz?" der.

Atatürk: "Çocuk, kompartımanıma yastıkla battaniye koyma­yı unutmuş. Kolumu yastık yaptım ağrıdı. Setremi yastık yaptım üşüdüm. Uyumadım kalktım." der. Yaveri: "Aman Paşam, birimize haber verseydi­niz. Hemen size bir yastıkla battaniye getirirdik." der ve bir ülke kurtarmaktan dönen komutan tarihi bir cevap ve­rir: "Geç fark ettim. Hepiniz en az benim kadar yorgun­dunuz, hiçbirinize kıyamadım. Önemli olan benim uyu­mam değil, milletimin rahat uyuması..."