Çanakkale Sa­vaşları sırasında düşman ordularının hücumlarına karşı Conkbayırı ve Kocatepe'de yaptığı savunmalarla düş­manı durduran ve sonra onları mağlup etmeye başlayan Mustafa Kemal, İstanbul'un düşmanın eline geçmesini en­gellemiş oluyordu...

Savaşın en kızgın olduğu günlerden birinde Mustafa Kemal yanında bulunan Yaveri ve yakın arkadaşı Nuri Conker'e emirlerini verirken, bu sırada patlayan bir mermi parçası onun kalbinin üzerine isabet eder...

Nuri Conker: "Eyvah vuruldunuz Paşam!..." diye bağırınca, Mustafa Ke­mal hemen: "Öyle bir şey yok, aldığınız emri derhal yerine getiriniz!" der. Aslında Nuri Conker'in gördüğü doğrudur. Bir mermi parçası Atatürk'ün tam kalbinin üzerine çarpmış; fakat büyük bir mucize eseri cebindeki saa­te rastlamıştır. Birkaç santim sola ya da sağa isabet etse Mustafa Kemal'in kurtulabilmesi mümkün olamayacaktı. Fakat saat parçalanmış, Mustafa Ke­mal'in hayatı ise kurtulmuştu...